• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Prawo antymonopolowe i własności intelektualnej

 • Doradzamy przedsiębiorcom, jak chronić się przed nadużyciami pozycji dominującej innych przedsiębiorców, i reprezentujemy przedsiębiorców przed UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach antymonopolowych;
 • Doradzamy przedsiębiorcom i reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych w przypadkach nieuczciwej konkurencji, w szczególności w sprawach dotyczących stosowania przez sieci handlowe innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (tzw. „opłaty półkowe”);
 • Doradzamy we wszystkich dziedzinach związanych z własnością intelektualną, prawami wynikającymi ze znaków towarowych, patentów, wzorów, prawem autorskim, funkcjonowania mediów takich jak prasa i Internet, a także reprezentujemy w sporach powstałych w tych sprawach;