• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Prawnicy

 
 

Lech Obara - radca prawny

 

 

Szymon Topa - radca prawny

 

 

Joanna Żejmo - adwokat

 

 

Marta Kawula - radca prawny

 

Agnieszka Socha-Kisielewska
- radca prawny

Renata Górna - radca prawny

Karolina Czerkas-Jankowska - radca prawny

Julia Załęska - doradca podatkowy

 

Elwira Radziusz - radca prawny
Katarzyna Wasilewska - radca prawny
Kamil Nowacki - radca prawny
Piotr Jaszczułt - radca prawny
Alicja Przewłocka - radca prawny
dr Marcin Berent - adwokat

 
Łukasz Berndt - aplikant radcowski
Bartosz Głowacki - aplikant radcowski
Przemysław Zacharski - aplikant radcowski
Patrycja Kurzyńska - aplikant radcowski
  Aleksander Szczechowicz - aplikant adwokacki

 

Prawnicy - galeria