• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Prawo handlowe

 • Doradzamy na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej i zakładania spółek prawa handlowego i przygotowujemy niezbędne do tego dokumenty;
 • Zapewniamy obsługę prawną posiedzeń organów spółek, opiniujemy i przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych (umów, statutów i regulaminów),
 • Doradztwo w dziedzinie umów pomiędzy wspólnikami, w tym umów dotyczących obrotu udziałami lub akcjami i umów inwestycyjnych,
 • Reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym, w tym znoszenie o dokonanie wpisu do KRS nowych podmiotów i zgłaszania zmian w ujawnionych już wpisach;
 • Doradztwo i reprezentowanie w spawach dotyczących stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał organów spółek,
 • Doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w dziedzinie fuzji, przejęć i przekształceń spółek,
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń transakcji handlowych,
 • Wspieramy przedsiębiorcę na etapie upadłości i likwidacji;