• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Poszkodowani przez sieć „Biedronka”

Kancelaria wpiera ruch pracowników i dostawców sieci handlowej Biedronka do początku jego powstania. Doradzała Stowarzyszeniu Poszkodowanym przez Wielkie Sieci Handlowe – Biedronka (obecnie Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi – Biedronka) i reprezentowała jej członków w procesach wytaczanych przeciwko właścicielowi sieci sklepów „Biedronka”. Zainicjowała ruch społeczny kancelarii prawniczych, które w całym kraju udzielają pracownikom „wielkich sieci” porad prawnych pro bono oraz reprezentując ich przed sądami pracy. Dotyczy to dochodzenia należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, roszczeń materialnych związanych z utratą zdrowia spowodowaną warunkami pracy (w tym chorób parazawodowych będących skutkiem naruszenia przepisów BHP), dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie przez pracodawcę konstytucyjnego prawa do godności pracowniczej, prawa do pracy w warunkach niezagrażających zdrowiu lub życiu pracownika.

Stowarzyszenie z pomocą Kancelarii doprowadziło do wygrania wielu procesów, w których wykazane zostało, iż sieć handlowa „Biedronka” wprowadziła system wyzysku swoich pracowników, zagrażając ich zdrowiu i życiu oraz pozbawiając im należnego wynagrodzenia. Wykazane zostało również, że dostawcy do sklepów „Biedronka” byli ofiarami praktyk nieuczciwej konkurencji, pozbawiających ich należnego im wynagrodzenia za dostarczony towar. Na tle sporów prawnych z właścicielem sieci handlowej zapadały znaczące wyroki Sądu Najwyższego, wpływające na późniejsze stosowanie prawa w dziedzinie czynów nieuczciwej konkurencji i praw pracowniczych.

Przedstawiamy najbardziej znaczące wyroki SN w sprawach dotyczących sieci „Biedronka”: