• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Ruch Prawników Przeciw Niemieckim Roszczeniom Rewindykacyjnym

„Kancelaria współtworzy Ruch Prawników Przeciw Niemieckim Roszczeniom Rewindykacyjnym. Przy Kancelarii działa punkt konsultacyjny nieodpłatnie doradzający obywatelom, a także samorządom terytorialnym w sytuacji dotknięcia roszczeniami rewindykacyjnymi. Prowadzimy i udostępniamy zbiór piśmiennictwa i orzecznictwa w sprawach roszczeń. Reprezentujemy polskich obywateli przed sądami w pozwach wytaczanych w 2009r. przez tzw. późnych przesiedleńców (pro bono sprawa kamienicy przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie) Usiłuje stworzyć lobby na rzecz stworzenia obronnej doktryny prawnej gwarantującej stabilizację stosunków własnościowych ukształtowanych na Ziemiach Odzyskanych po II Wojnie Światowej. Zrąb doktryny – tworzy doniosła publikacja „ Sytuacja prawna nieruchomości pozostawionych przez osoby przesiedlające się do RFN i NRD w latach 1956 - 1984” prof. Aurelii Nowickiej z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 16 lipca 2010 roku, w sprawie prowadzonej przez Kancelarię w imieniu Skarbu Państwa (na zlecenie Prezydenta Miasta Olsztyna), zapadł wyrok Sądu Najwyższego (IV CSK 90/10) w którym przyjęto pogląd (odmienny od poglądów Naczelnego Sądu Administracyjnego), iż osoby wyjeżdżające w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na stałe do Niemiec i przyjmujące tam obywatelstwo (czyli tzw. późni przesiedleńcy), z mocy prawa utraciły obywatelstwo i mienie pozostawione w Polsce. Ponadto, reprezentując Skarb Państwa (na zlecenie Starosty Olsztyna), Kancelaria doprowadziła do sądowego potwierdzenia przejęcia przez Skarb Państwa własności nieruchomości zlokalizowanej w gminie Stawiguda pozostawionej w latach osiemdziesiątych przez osobę wyjeżdżającą na stałe do Niemiec.”