• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

„Kancelaria współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka występując pro bono w charakterze pełnomocnika w sprawach będących w zainteresowaniu Fundacji.

Sprawy prowadzone przez Kancelarię we współpracy z HFPC:

1. Sprawa uwłaszczenia działkowców działających w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach Działkowych. Kancelaria z ramienia Fundacji reprezentowała pro bono Elżbietę M. występującą przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców w sądzie o stwierdzenie nieważności uchwały o wykluczeniu jej ze Związku za działalność społeczną. Postępowanie zakończyło się uchyleniem uchwały wykluczającej powódkę ze Związku Działkowców.

2. Radca prawny Lech Obara reprezentował pro bono przed Trybunałem Konstytucyjnym Zbigniewa O. w sprawie skargi konstytucyjnej przygotowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W sprawie tej Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z dnia 10 lipca 2007, że przepisy artykułu 203 § 1, 203 § 2, 203 § 3 Kodeksu Postępowania Karnego są niezgodne z Konstytucją (sygn. SK 50/06).”