• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Zespół

Oddział w Gdyni


Prawnicy

    Lech Obara - radca prawny     Szymon Topa - radca prawny     Joanna Żejmo -...

Oddział w Warszawie


Oddział w Gdyni

   Olga Malinowska - Radca prawny    Maciej Kamiński - Radca prawny  

Kancelarie i osoby współpracujące


Eksperci prawni

Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, historyk i historyk prawa, adwokat, kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej działalności naukowej zajmuje się badaniami nad...

Administracja

    Emila Pawlak-Wojda    Anna Warach-Topa