• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Zespół

Oddział w Gdyni


Prawnicy

    Lech Obara - radca prawny     Szymon Topa - radca prawny     Joanna Żejmo -...

Oddział w Warszawie


Oddział w Gdyni

   Olga Malinowska - Radca prawny    Maciej Kamiński - Radca prawny Beata Witkowska – prawnik, doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego, autorka licznych publikacji w literaturze fachowej o tematyce prawnopodatkowej...

Kancelarie i osoby współpracujące


Eksperci prawni

Marian Filar (kancelaria) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył w 1967 roku, składając w Katedrze Prawa Karnego pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność karna za czyn popełniony w stanie...

Administracja

    Emila Pawlak-Wojda    Anna Warach-Topa