• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Pro bono

Godność Narodowa

Treść wyroku w sprawie z powództwa Karola Tendery przeciwko niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF nakazujący opublikowanie przeprosin za stosowanie określenia "polskie obozy zagłady"                           Czytaj więcej TU wPolityce: Mec...

Poszkodowani przez sieć „Biedronka”

Kancelaria wpiera ruch pracowników i dostawców sieci handlowej Biedronka do początku jego powstania. Doradzała Stowarzyszeniu Poszkodowanym przez Wielkie Sieci Handlowe – Biedronka (obecnie Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi – Biedronka) i reprezentowała jej członków w procesach wytaczanych przeciwko...

Ruch Prawników Przeciw Niemieckim Roszczeniom Rewindykacyjnym

„Kancelaria współtworzy Ruch Prawników Przeciw Niemieckim Roszczeniom Rewindykacyjnym. Przy Kancelarii działa punkt konsultacyjny nieodpłatnie doradzający obywatelom, a także samorządom terytorialnym w sytuacji dotknięcia roszczeniami rewindykacyjnymi. Prowadzimy i udostępniamy zbiór piśmiennictwa i...

Stowarzyszenie na Rzecz Praw Kobiet i Rodziny

„Kancelaria wpierała Stowarzyszenie na Rzecz Praw Kobiet i Rodziny w Olsztynie, świadcząc nieodpłatnie usługi prawne na rzecz pokrzywdzonych przemocą w rodzinie lub w inny sposób zagrożone wykluczeniem społecznym.”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

„Kancelaria współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka występując pro bono w charakterze pełnomocnika w sprawach będących w zainteresowaniu Fundacji. Sprawy prowadzone przez Kancelarię we współpracy z HFPC: 1. Sprawa uwłaszczenia działkowców działających w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw...