• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Media

Express Olsztyn: Jak upadać, to tylko w Anglii
Czytaj więcej TU

Express Olsztyn: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla nich szansa na godne życie w ostatnich jego latach
Kolejny sukces Kliniki Upadłości Konsumenckiej, działającej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Realnej Upadłości Konsumenckiej! Czytaj więcej TU

Express Olsztyn: Kolejny sukces Kliniki Upadłości Konsumenckiej! Sąd ogłosił upadłość pani Grażyny już na pierwszej rozprawie! Czytaj więcej TU