• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Oddział w Gdyni

   Olga Malinowska - Radca prawny

   Maciej Kamiński - Radca prawny

Beata Witkowska – prawnik, doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego, autorka licznych publikacji w literaturze fachowej o tematyce prawnopodatkowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy ( egzamin dla doradców podatkowych przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego, praktyka zawodowa w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz kancelarii doradztwa podatkowego ), od 10 lat współpracuje z firmami szkoleniowymi, a także z wydawnictwami prawnopodatkowymi, autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych, wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Gdańskiej Akademii Bankowej, w latach 2009 – 2012 redaktor naczelna portalu oraz czasopisma prawnofinansowego, od 2006 r. prowadzi działalność szkoleniową oraz wykonuje czynności doradztwa podatkowego w ramach firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Edukacja Podatkowa Beata Witkowska.

Wojciech Pałka - Radca prawny