• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Reprywatyzacja, wywłaszczenia, Mienie Zabużańskie

 • Doradzamy klientom oraz prowadzimy sprawy związane z szeroko rozumianą reprywatyzacją, w tym dotyczące dekretu o reformie rolnej oraz gruntów warszawskich (dekretu Bieruta);
 • Prowadzimy postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne z zakresu potwierdzenia prawa do rekompensaty za tzw. Mienie Zabużańskie;
 • Prowadzimy postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne dotyczące wywłaszczonych nieruchomości, jak również reprezentujemy klientów w dochodzeniu na drodze cywilnej przysługujących im z tego tytułu odszkodowań;
 • Prowadzimy obsługę prawną Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.