• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Prawo cywilne

 • Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów, porozumień, listów intencyjnych, itp., a także negocjujemy w imieniu klienta warunki umowy;
 • Doradzamy konsumentom, jakie przysługują im uprawnienia i jak mogą dochodzić swoim praw w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców lub zakupienia wadliwego towaru, i reprezentujemy ich w sporach ze sprzedawcami,
 • Wpieramy klientów w transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami, w szczególności doradzamy na etapie negocjacji i zawarcia umowy zakupu/sprzedaży nieruchomości, a także reprezentujemy w sporach dotyczących zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności, eksmisji, ochrony własności i posiadania, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań spółdzielczych czy postępowania wieczystoksięgowego;
 • Prowadzimy sprawy o różnego rodzaju rekompensaty (odszkodowania lub rekompensaty), w tym za szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego, tzw. błędu lekarskiego, użytkowania niebezpiecznego towaru, nadużycia uprawnień przez urzędnika (funkcjonariusza publicznego), wydania przez władzę publiczną bezprawnego aktu prawnego, bezprawnego wywłaszczenia lub ograniczenia nieruchomości, naruszenia dóbr osobistych, itp.
 • Doradzamy i reprezentujemy w sprawach spadkowych, w szczególności dotyczących stwierdzenia nabycia spadków, działu spadku, testamentów, zachowków, wydziedziczenia, itp.