• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
 • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
 • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
 • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Prawo pracy

 • Doradzamy przedsiębiorcom (pracodawcom) w zakresie nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, a także wspieramy pracodawców przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
 • Informujemy pracowników o ich uprawnieniach wynikających z prawa pracy i przysługujących im prawnych środkach ochrony przed bezprawnym zachowaniem pracodawcy, w szczególności przed dyskryminowaniem i mobbingiem,
 • Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych dotyczących w szczególności bezprawnego lub bezzasadnego rozwiązania (wypowiedzenia) umowy o pracę, zapłaty wynagrodzenia, nadgodzin, dodatków, itp., a także w sprawach dotyczących naruszenia pracowniczych dóbr osobistych;