• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Mec. Lech Obara udzielił wywiadu Telewizji Republika

W związku z odznaczeniem Karola Tendery odznaką Bene Merito w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, Telewizja Republika zaprosiła do studia mec. Lecha Obarę, czyli pełnomocnika w trzech procesach dotyczących walki ze stosowaniem kłamliwych określeń typu "polskie obozy zagłady". Mecenas Obara opowiedział o drodze, która została pokonana od 2009 r., a także podkreślał zasługi prof. Janiny Luberdy-Zapaśnik w podejmowanych działaniach. Poniżej prezentujemy zapis wywiadu: