• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Zwycięstwo w sprawie stosowania określenia "polskie obozy zagłady" - Sąd uwzględnił apelację Karola Tendery

W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał sprawę z powództwa Karola Tendery przeciwko niemieckiej telewizji ZDF za stosowanie określenia „polskie obozy zagłady” w stosunku m.in. do niemieckiego obozu koncentracyjnego Aushwitz. Sąd częściowo zmienił wyrok wydany w pierwszej instancji - nakazując ZDF opublikowanie przeprosin w języku niemieckim na swojej głównej stronie internetowej przez miesiąc.

Prawomocny wyrok w tej sprawie uznać należy za wielki sukces Karola Tendery oraz Stowarzyszenia Patria Nostra, które od ponad siedmiu lat aktywnie przeciwdziała stosowaniu określenia „polskie obozy zagłady” przez zagraniczne media. Prawnicy Stowarzyszenia reprezentują powodów w trzech sprawach dotyczących stosowania określenia „polskie obozy zagłady” przez zagraniczne media – z powództwa Karola Tendery (ZDF), Janiny Luberdy-Zapaśnik (Focus Online) oraz Zbigniewa Osewskiego (Die Welt). Polski sąd kolejny raz podkreślił, że godność narodowa i tożsamość narodowa mieszczą się w katalogu dóbr osobistych. Ponadto, w niniejszej sprawie został spełniony wymóg indywidualizacji roszczenia – Karol Tendera przebywał w obozie Auschwitz w latach 1943-44 i określenie użyte w materiałach ZDF musiało go urazić. Nie każdy Polak może czuć się obrażony, ale powód może, bo przez takie określenia z ofiary staje się sprawcą" – podkreślił sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia.

Tak zapadłe orzeczenie komentuje mec. Lech Obara – Prezes Stowarzyszenia Patria Nostra i pełnomocnik Karola Tendery:

Co do zasady jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ ten wyrok wieńczy długoletni etap walki o to, by nie tylko zostało uznane, że te określenia są kodami pamięci, a więc semantyczną manipulacją, przez co mogą naruszać dobra osobiste, a więc prawo do godności i tożsamości narodowej - zwłaszcza byłych więźniów - i że mogą o tym rozstrzygać polskie sądy. Po raz pierwszy uzyskaliśmy to, że ci, którzy obrażają, mają przeprosić i do tego publicznie. Mają ponadto w przeprosinach wskazywać, że te słowa mogą naruszać prawdę historyczną, mogą boleć i bezcześcić pamięć historyczną. To będzie przestroga dla innych, bo zakładam, iż niemieckie media doniosą, że publiczna telewizja ZDF obraziła więźnia Auschwitz i została zmuszona do przeprosin. Władze polskie powinny w tej sytuacji zadbać o rozpropagowanie treści tego wyroku – szczególnie za granicą.