• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Mec. Lech Obara uhonorowany odznaką Honor i Prawda

W niedzielę 26 lutego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego W Warszawie odbyła się  uroczystość zorganizowana przez Fundacje Lwów i Kresy Południowo - Wschodnie  kultywującą tradycje Kresów Rzeczypospolitej, związana ze 154 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystą Mszę Świętą w intencji  Powstańców Styczniowych odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Podniosłą atmosferę obchodów uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, prezentującej pieśni o charakterze patriotycznym .

Po uroczystości nastąpiło wręczenie dyplomów i odznak Honor i Prawda. Jednym z laureatów został mec. Lech Obara, przywitany owacyjne przez obecnych w katedrze. Prezes Stowarzyszenia Pani Joanna Aleksandra Biniszewska podkreśliła ogromny wkład mec. Lecha Obary w kształtowanie Honoru i Prawdy w przestrzeni publicznej dotyczącej godności Narodu Polskiego. Inni laureaci to m.in.: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Wanda Zwinogrodzka, Pan Poseł Kornel Morawiecki, Pan Redaktor Paweł Lisicki, przedstawiciele patriotycznych organizacji młodzieżowych .