• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Komornik odpowiedzialny za grabież majątku nidzickiego przedsiębiorcy prawomocnie skazany.

W dniu 18 kwietnia 2017 Sąd Okręgowy w Olsztynie jako Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok skazujący w sprawie oskarżonego Komornika Sebastiana Sz. oraz biegłego Michała B. Komornik został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, grzywnę w kwocie 10 000 zł i 5 lat zakazu wykonywania zawodu komornika. Biegły Michał B. został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz zakaz sprawowania funkcji biegłego sądowego.

 

Więcej:

LINK 1

LINK 2