• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Apel byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych do posłów Parlamentu Europejskiego

Stowarzyszenie Patria Nostra oraz byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych p. Karol Tendera i p. Stanisław Zalewski podjęli kolejne działania mające na celu walkę ze stosowaniem kłamliwych określeń typu „polskie obozy zagłady”. Inspiracją do przeprowadzenia tej akcji był fakt wydania przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe orzeczenia blokującego wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie p. Karola Tendery przeciwko niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF. Trybunał stwierdził w nim, że nakazanie opublikowania przeprosin naruszy klauzulę porządku publicznego, bowiem w godzi w konstytucyjną zasadę wolności słowa i własnej opinii. Rozstrzygnięcie to podważa podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych przez państwa członkowskie.

 

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie polegają na skierowaniu apelu do polskich posłów Parlamentu Europejskiego, aby ci – korzystając z powagi piastowanej funkcji i możliwości, które ona daje – zwrócili się do odpowiednich organów UE, aby te zajęły się tą sprawą i oceniły prawidłowość postanowienia niemieckiego trybunału.

 

Szczegóły oraz publikacje prasowe związane z tematem są dostępne na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Patria Nostra pod adresem: http://patrianostra.org.pl/apel-do-poslow-parlamentu-europejskiego/