• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Ostatnie pożegnanie Karola Tendery

W dniu wczorajszym w Krakowie ze smutkiem pożegnaliśmy śp. Karola Tenderę - byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz - razem z którym walczyliśmy o dobre imię Narodu Polskiego na arenie międzynarodowej w najgłośniejszym procesie dotyczącym stosowanie kłamliwego określenia "polskie obozy zagłady" przeciwko niemieckiej publicznej stacji telewizyjnej ZDF. Mec. Lech Obara dostąpił zaszczytu wygłoszenia poruszającej mowy, w której opowiedział o długoletniej wspólnej walce i nawiązanej na jej kanwie przyjaźni z śp. Karolem Tenderą.
 
Panie świeć nad Jego duszą...
 
Materiał Panoramy: OGLĄDAJ TU