Kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku!

Kolejny sukces naszej Kancelarii i kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku Millennium S.A. (wcześniej Euro Bank S.A.). Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem wstępnym z dnia 18 maja 2022 r. sygn. akt I C 838/20 ) ustalił, że zawarte w umowie kredytu, a także w regulaminie kredytowania, postanowienia odsyłające do Tabel kursów walut obcych (klauzule indeksacyjne) oraz … Czytaj Dalej Kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku!

Sukces naszej kancelarii!

Odzyskaliśmy dla naszego klienta od banku ponad 21 tys. złotych! To nasz kolejny duży sukces! Kancelarii udało się odzyskać dla klienta od banku ponad 21 tys. złotych. Wszystko to w wyniku działań przedsądowych, bez przeprowadzenia procesu sądowego. Bank uzyskał tzw. dalszy tytuł wykonawczy, a jednocześnie postępowania egzekucyjne były prowadzone przez dwóch różnych komorników sądowych. W … Czytaj Dalej Sukces naszej kancelarii!