Asesor komorniczy z Łodzi skazany.

Asesor komorniczy z Łodzi skazany.

Nasza kancelaria reprezentowała troje pokrzywdzonych.

5 maja 2023r. przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia zakończył się proces w sprawie byłego asesora Michała K., podejrzanego m.in. o przekroczenie uprawnień przy kilku komorniczych zajęciach. Najbardziej znane z nich miało miejsce w listopadzie 2014 roku. Michał K. odebrał i sprzedał ciągnik należący do rolnika spod Mławy Radosława Zaremby, mimo że właściciel pojazdu nie był niczyim dłużnikiem – był nim natomiast jego sąsiad.

Główny oskarżony został skazany na dwa lata więzienia i sąd warunkowo zawiesił karę na pięć lat. Dodatkowo Michał K. ma zapłacić 60 tys. zł grzywny oraz został objęty zakazem wykonywania zawodu przez 10 lat.

W sprawie oskarżonych było też siedem innych osób. Dwoje z nich to rodzice Michała K., którzy w porozumieniu z nim udaremnili wykonanie postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym; wymierzono im karę po 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Pozostałych pięcioro oskarżonych to osoby, którym postawiono zarzuty paserstwa i pomocnictwa w działaniach podejmowanych przez Michała K. Jedyna w tym gronie kobieta została uniewinniona, natomiast dla czterech mężczyzn sąd orzekł kary od 8 miesięcy do 2 lat więzienia w zawieszeniu oraz kary grzywny i zakazu wykonywania działalności gospodarczej związanej z windykacją czy sprzedażą komisową. Wyroki są nieprawomocne (sygn. akt IV K 645/17).

Proces dotyczył działań kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia należącej do Jarosława K. oraz Michała K. jako asesora w tej kancelarii. Śledztwo w tej sprawie wszczęła w 2014 r. Prokuratura Rejonowa w Mławie (potem przejęła ją Prokuratura Okręgowa w Płocku).

Materiał dowodowy dotyczący komornika Jarosława K. wyłączono do odrębnego postępowania, natomiast w przypadku asesora Michała K. główne zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z podejmowanymi przez niego czynnościami egzekucyjnymi, w tym poprzez zajmowanie pojazdów, stanowiących własność osób trzecich, czyli nienależących do dłużników oraz zlecanie ich sprzedaży w ramach umowy komisowej za cenę znacznie niższą od wartości rynkowej.

W ubiegłym roku Radosław Zaremba wygrał proces cywilny, wytoczony kancelarii komorniczej, od której oprócz odszkodowania za poniesione straty związane z utratą ciągnika, zasądzono mu także zadośćuczynienie za poniesione straty moralne.

Oprócz Radosława Zaremby, kancelaria prawna mec. Obary reprezentuje też Katarzynę Zasinę Walkowską i Piotra Walkowskiego oraz spółkę France Gost.

Co ważne, w wyroku łódzki sąd orzekł wobec Michała K.  obowiązek częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem –  na rzecz France Gost sp. z o.o. kwotę 22 tys. zł i solidarnie na rzecz Katarzyny Zasiny -Walkowskiej i Piotra Walkowskiego kwotę 13 tys. zł.

Sprawa ta doprowadziła do zmian w polskim prawie dotyczącym egzekucji komorniczych. Wprowadzono m.in. obowiązek nagrywania przebiegu egzekucji komorniczych i zakaz sprzedaży przedmiotu przed wyczerpaniem sądowego trybu odwoławczego. Zajmowany przedmiot jest pozostawiany u właściciela-dłużnika.

Mec. Lech Obara, reprezentujący poszkodowanych w sprawie poinformował, że złoży odwołanie od wyroku.