Biegły sądowy udzielił wadliwej opinii? Wystąp przeciwko niemu do sądu i uzyskaj odszkodowanie

Decyzja Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w której stwierdzono, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrok oparty na wadliwej opinii, stanowi przełomowe wydarzenie dla osób poszkodowanych. Pozwala im na skuteczne kwestionowanie wyroków, które oparto na nieprawidłowych opinii biegłych. To ważna informacja, którą warto mieć na uwadze, szczególnie w przypadku utraty mienia lub krzywdzących decyzji sądowych.

Sprawa przedsiębiorcy Jerzego Szwedki, który zlecił remont zabytkowej kamienicy, jest doskonałym przykładem, jak wadliwa opinia biegłego może przynieść szkody. Przedsiębiorca zarzucił firmie budowlanej nieprawidłowe wykonanie prac, które uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej w odnowionym budynku. Niestety, sąd oparł swoją decyzję na opinii biegłej, która nie zauważyła rażących błędów. Pomimo prób odwołania się od wyroku, przedsiębiorca stracił znaczną część swoich inwestycji.

Jak twierdzi radca prawny Lech Obara w przypadku nieprawidłowej opinii biegłego, istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania. Warto podkreślić, że 20-letni termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie z przestępstwa pozwala poszkodowanym na podjęcie działań nawet po wielu latach od wydania wyroku. Sąd cywilny może sam ocenić, czy biegły dopuścił się przestępstwa i zasądzić odszkodowanie. Przykładem tego jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który nakazał biegłej wypłatę odszkodowania na rzecz przedsiębiorcy.

W praktyce sądowej biegli często są traktowani jako “królowie dowodów”, a ich opinie mają decydujący wpływ na rozstrzygnięcia. Jednak weryfikacja opinii biegłych przez sąd nie jest powszechna. Dopiero w przypadkach, gdy wątpliwości co do rzetelności opinii biegłego są obecne, sąd może zdecydować o powołaniu nowego rzeczoznawcy. Jednak taka sytuacja często opóźnia postępowanie sądowe.

Należy pamiętać, że za szkody wyrządzone przez nieprawidłową opinię biegłego odpowiada Skarb Państwa, reprezentowany przez sąd, na którego zlecenie działał biegły. Istnieją również środki procesowe umożliwiające podważenie opinii biegłego w toku postępowania sądowego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest wyraźnym sygnałem, że biegły ponosi odpowiedzialność za swoje opinie i ich skutki. Jeśli udowodni się, że biegły wydał nieprawidłową opinię, to nawet po wielu latach poszkodowany ma możliwość dochodzenia odszkodowania. To ważne orzeczenie, które może mieć duże znaczenie dla wielu osób poszkodowanych przez nieprawidłowe opinie biegłych.

Chcesz pomocy w tej sprawie? Napisz do nas!