Chcemy sądzić kłamców w Polsce

Gazeta Olsztyńska – artykuł z 30 listopada 2021 r.

Chcemy sądzić kłamców w Polsce