Dopięliśmy swego! Opineo pod lupą prokuratury i UOKiK

Dopięliśmy swego! Opineo pod lupą prokuratury i UOKiK

Zakupy internetowe stają się coraz bardziej popularne. Pozwalają na za oszczędzenie czasu i znalezienie potrzebnego towaru bez wychodzenia z domu, co bywa szczególnie dogodne w dobie pandemii. Nie zawsze jednak realizacja tak zawartej umowy przebiega bez zastrzeżeń. Czasami można trafić na sklep, który w rzeczywistości nie istnieje. Taki problem spotkał grupę ponad 260 konsumentów, którzy zakupili sprzęt AGD na hot-agd.pl  i nie otrzymali swoich lodówek czy pralek. Większość z nich dokonując zakupów bazowała na pozytywnych opiniach w sieci, na platformach opiniowych, które później okazały się fałszywe. W przypadku osób, które zgłosiły się po pomoc do naszej Kancelarii była to platforma Opineo.pl.

Mechanizm ten doskonale opisała red. Małgorzata Kolińska-Dąbrowska w artykule „Nie wierz we wszystkie opinie, które przeczytasz w sieci”:

Po rozmowach z pokrzywdzonymi, mecenas Lech Obara wraz z Poseł Iwoną Arent złożyli zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających  zbiorowe interesy konsumentów przez serwis opiniodawczy.

– Patrząc na tę sprawę nawet nie z prawnego, ale czysto ludzkiego punktu widzenia, taka firma jak Opineo.pl powinna wykazać się chociaż odrobiną staranności, zbierając i upubliczniając opinie o innych podmiotach gospodarczych – ocenia mec. Obara

Prezes UOKiK w obszernym piśmie odpowiedział, że „z uwagi na możliwe nieprawidłowości w sposobie moderowania opinii w serwisach internetowych (w tym również nieskuteczne wykrywanie fałszywych opinii), o których mowa w zawiadomieniu, prezes urzędu do końca 2021r. podejmie dalsze działania mające na celu weryfikację procesu dodawania oraz moderowania opinii przez serwisy udostępniające opinie”.

Wskazał także, że  problem fałszowania opinii i manipulowania nimi stał się przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. W 2019 r. przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2161, która wyraźnie zakazuje zamieszczania fałszywych opinii i manipulowania opiniami. Jest częścią projektu unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w warunkach e-commerce. Jej implementacja przewidziana jest na listopad 2021r.

To jednak nie wszystkie nasze działania w tej sprawie. Poseł Iwona Arent, przy wsparciu prawników naszej Kancelarii złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. Dotyczyło ono udostępnienia na portalu Opineo.pl 88 pozytywnych opinii dotyczących sklepu hot.pl-agd. Z kolei postępowanie w przedmiocie działalności tego sklepu prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Prokuratura bardzo poważnie podeszła do tematu. Niedawno otrzymaliśmy postanowienie o wszczęciu śledztwa i uznania, że zachodzi w tej sprawie „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa”. Śledztwo dotyczy „udostępnienia w okresie od 27 lutego 2021r. do 21 marca 2021r. w Warszawie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, na portalu Opineo.pl 88 pozytywnych opinii, dotyczących sklepu internetowego hot-agd.pl, czym uwiarygodniono działalność wymienionego sklepu i ułatwiono podmiotowi, który go prowadził doprowadzenie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej co najmniej 200 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (…) poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się zawartych na odległość umów sprzedaży sprzętu AGD (…).

Co ważne, aby skonsolidować pokrzywdzone osoby, prawnicy Kancelarii pomogli pokrzywdzonym powołać Stowarzyszenie Stop Przestępstwom Internetowym którego głównym celem jest pomoc prawna, a także podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań prowadzących do podnoszenia świadomości prawnej obywatel w zakresie ochrony praw konsumenta.