wtorek, 25 czerwca, 2024

Eksperci prawni

Prof. UJ dr hab. Izabela Lewandowska-Malec

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, historyk i historyk prawa, adwokat, kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W swojej działalności naukowej zajmuje się badaniami nad historią i stanem współczesnych demokracji, konstytucjonalizmem oraz dziejami parlamentaryzmu. Autorka wielu publikacji, w tym monografii „Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632)”, Kraków 2009 oraz „Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania”, Kraków 2013.

Julia Załęska

Doradca podatkowy, wpisana na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Nr wpisu 10274), posiada także certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (Nr MF 5685/2004). Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w sporach z organami podatkowymi, w czym posiada wieloletnie doświadczenie.