Jak kancelaria mec. Obary kontynuuje misję św. Iwo – patrona adwokatów i prawników…

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów “Lech Obara i Współpracownicy” została wyróżniona w konkursie Pro Bono Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika Rzeczpospolita. Szczególnie na poziomie lokalnym, w obliczu bardzo dużej ilości kancelarii, operujących na terenie Warmii i Mazur, wyróżnienie ma bardzo znaczący charakter.  Także na poziomie ponadlokalnym jest to niebagatelne osiągnięcie.

Uwagę komisji konkursowej zwróciła działalność kancelarii związana z pomocą dla pracowników sieci handlowych oraz walką z fałszowaniem polskiej historii. Ta ostatnia dziedzina ściśle wiąże się z działalnością stowarzyszenia Patria Nostra, którego prezesem jest mec. Lech Obara.

– Powtarzam młodym prawnikom: nie myślcie wyłącznie o pieniądzach. Zróbcie coś dla innych. Pieniądze i tak się pojawią – mówi mec. Obara i podkreśla, że taka była też idea św. Iwo – chrześcijańskiego patrona adwokatów i wszystkich prawników, a także opiekuna ludzi biednych, wdów i sierot. Św. Iwo całe życie otaczał opieką ludzi ubogich, dlatego też nadano mu miano „adwokata biedaków”. Żył bardzo skromnie służąc innym ludziom. W swoim domu urządził szpital, łaźnię, sierociniec i przytułek dla najuboższych.

Mec. Obara stara się kontynuować misję patrona.  Dlatego też do kancelarii często przychodzą ludzie „z ulicy”, skrzywdzeni przez pracodawców, urzędników, sądy. Często ze sprawami, na które wielu prawnikom szkoda czasu, bo nie są dochodowe. Wiedzą, że mecenas – jeśli tylko będzie taka możliwość – na pewno im pomoże.

Pierwszą znaną w całym kraju, wywołującą mnóstwo emocji i opisywaną przez praktycznie wszystkie media sprawą, którą prowadził mec. Obara, była ta dotycząca wyzysku w sieci sklepów Biedronka. Przedsiębiorcy dostarczający towary przyszli do kancelarii ze skargami, że dyskont nie płacił za dostawy, natomiast wystawiał faktury za rzekome akcje promocyjne urządzane w sklepach. Wkrótce dołączyli pracownicy Biedronki, uskarżający się na pracę ponad siły i ponad ustalony czas pracy. To wówczas Lech Obara pierwszy raz nagłośnił sprawę w ogólnopolskich mediach, przeprowadził skutecznie liczne batalie sądowe oraz uczestniczył w powołaniu Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi Biedronka. Pierwsze wygrane procesy zachęciły kolejnych pracowników. Sprawy te nadal są na wokandach.

O pomoc do prawników z Olsztyna zwrócili się także ajenci Żabek z całej Polski. Nieświadomi skutków podpisywali z właścicielem marki niekorzystne dla siebie umowy, a wraz z nimi weksle in blanco. Ich skutkiem było przyjęcie na siebie rzekomych długów wobec sieci. Kancelaria Lecha Obary próbuje wykazać przed sądami, że kierownicy Żabek nie byli równorzędnymi partnerami umowy cywilnoprawnej (franczyzy), lecz pracownikami sieci. A w stosunkach pracowniczych weksle in blanco nie mogą być stosowane.

– Te sprawy to element strategicznej litygacji, którą praktykujemy w naszej kancelarii. Dążymy do uzyskania orzeczenia, które przełoży się na inne podobne sprawy. Dzięki temu i strony sporu, i sądy zaoszczędzą czas. Za pośrednictwem zaprzyjaźnionych posłów sygnalizujemy też, które przepisy się nie sprawdzają i trzeba je poprawić – wyjaśnia Lech Obara.

Z innych spraw pro bono warto wymienić pomoc wdowie po rolniku, który zginął przygnieciony przez drzewo, gdy pracował dorywczo przy wyrębie lasu. Kobieta i trójka niepełnosprawnych synów nie otrzymali odszkodowania z KRUS, bo wypadek miał miejsce poza gospodarstwem rolnym. Do odpowiedzialności nie poczuwa się także przedsiębiorstwo, które zleciło wyręb. Kancelaria Lecha Obary sporządziła opinię przedstawiającą możliwe kroki prawne, wystąpiła z wnioskiem o wznowienie umorzonego postępowania karnego i wezwała Zakład Usług Leśnych w Szczytnie do próby ugodowej.

Kolejny ważny temat, którym zajęła się kancelaria Lecha Obary to roszczenia tak zwanych późnych przesiedleńców. Chodzi o masowe próby odzyskiwanie posiadłości przez właścicieli i spadkobierców osób, które opuściły nasz kraj w latach 70–80 ubiegłego wieku. Szlaki przetarła im Agnes Trawny, która wyjechała do Niemiec i przyjęła tamtejsze obywatelstwo, a następnie – po wieloletnich bojach odzyskała swoją posiadłość w Nartach. Stowarzyszenie Patria Nostra z mec. Lechem Obarą na czele zapowiedziało wówczas przygotowanie zmian ustawowych, które miały raz na zawsze załatwić sprawę roszczeń późnych przesiedleńców i ich spadkobierców. Stowarzyszenie wystosowało też apel w sprawie ochrony samorządów terytorialnych przed tymi roszczeniami.

Stowarzyszenie Patria Nostra zaangażowało się też w pomoc wnukowi ś.p. Anny Walentynowicz – Piotrowi w walkę o nadanie mu statusu pokrzywdzonego w śledztwie smoleńskim.

Mecenas podjął się również walki z nadużywającymi swej władzy i pozycji komornikami. Pierwszą głośną sprawą było skazanie komornika ze Szczytna, Piotra K. oraz rzeczoznawcy Waldemara S. za zlicytowanie za bezcen majątku rodziny z Kolonii Rozogi.

Głośnym echem w całym kraju rozeszły się też bezprawne praktyki stosowane przez kancelarię komornika Jarosława K. z Łodzi. To nie tylko najbardziej medialna sprawa Radosława Zaremby, który stracił ciągnik za długi sąsiada. 

Głośna była też sprawa komornik z Działdowa, Sebastian Sz ., który naruszył przepisy postępowania egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym z majątku Wiktora Chruściela. Ten komornik już został prawomocnie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Oprócz komorników, mecenas Obara prowadzi też działania w kierunku odpowiedzialności biegłych sądowych za wydane opinie i zapadające na ich podstawie wyroki (sprawa Jerzego Szwedki).

Kancelaria mecenasa Obary podejmowała się także obrony dłużników – ofiar nieuczciwych firm pożyczkowych, udzielających pożyczek na bardzo wysoki, lichwiarski procent.

Mecenas Obara i jego prawnicy bezpłatnie pomagali ukraińskim robotnikom, których chciał oszukać ich polski pracodawca. Pomagali też obcokrajowcom w załatwianiu Karty Polaka.

Ważna ścieżka działań stowarzyszenia Patria Nostra to utworzenie – na kanwie doświadczeń zarówno prawników kancelarii, jak i członków stowarzyszeń typu „Stop Wyzyskowi” – Centrum Praw Wykluczonych. Chodzi o skuteczną pomoc osobom poszkodowanym przez bezprawie egzekucyjne czy lichwę. W ramach Stowarzyszenia Patria Nostra oprócz w/w Centrum powstała też Klinika Upadłości Konsumenckiej.

Kancelaria mec. Obary reprezentowała także przed sądem szykanowanych dziennikarzy (portale Debata i Express Olsztyn, a także Nasz Lidzbark, Echo Purdy i Twój Kurier Olsztyński) oraz byłych opozycjonistów (stowarzyszenie Pro Patria, Władysław Kałudziński i Wojciech Kozioł, którzy walczyli o usunięcie z przestrzeni publicznej pomników ku czci Armii Czerwonej) i artystów (Jacek Adamas).

Kancelaria prowadziła działania pro bono także podczas obecnie trwającej pandemii koronawirusa. We współpracy z biurem poselskim Iwony Arent zorganizowano 4 edycje „Ostrego Dyżuru Prawniczego”. Podczas dyżuru prawnicy kancelarii telefonicznie udzielali porad z zakresu upadłości konsumenckiej, restrukturyzacji, czynszów i interpretacji zapisów poszczególnych wersji tarcz antykryzysowych.

Działalność pro bono, prowadzona przez mec. Lecha Obarę  jest ściśle powiązana ze Stowarzyszeniem Patria Nostra, którego misją jest przeciwdziałanie fałszowaniu historii narodu polskiego. Jedną z najważniejszych ścieżek działań mec. Lecha Obary jest zapoczątkowana przez niego w roku 2009 walka z kłamliwymi stwierdzeniami typu „polskie obozy zagłady”, pojawiającymi się w zagranicznych mediach. Kancelaria  reprezentowała pro bono m. in. byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady – Karola Tenderę, Stanisława Zalewskiego, Janinę Luberdę-Zapaśnik czy Zbigniewa Osewskiego w ich walce z wiodącymi niemieckimi mediami.

Mec. Obara jako prezes Stowarzyszenia Patria Nostra przedstawił w ministerstwie potrzebę prawnego uznania godności i tożsamości narodowej za dobro osobiste oraz uruchomienia szybszej ścieżki prawnej dla spraw, w których reprezentuje byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

Stowarzyszenie zaangażowało się też w pomoc niemieckiemu adwokatowi, Rajmundowi Niwinskiemu, w poszukiwaniu byłych więźniów i potomków ofiar obozu koncentracyjnego w Stutthof. Celem było osądzenie jednego ze strażników obozu. Po długim i żmudnym procesie Bruno D. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Patria Nostra ściśle współpracuje też z Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Wspólnie prowadzone są procesy, a prezes Związku, Stanisław Zalewski był gościem honorowym konferencji naukowej, zorganizowanej w Touro College w Berlinie. Słuchaczami byli m. in. studenci kierunku Studia nad Holocaustem.

Prawnicy kancelarii współpracują też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (reprezentacja przed Trybunałem Konstytucyjnym) oraz wspierają merytorycznie Stowarzyszenie Obserwatorium Strasburskie.

Jak kancelaria mec. Obary kontynuuje misję św. Iwo – patrona adwokatów i prawników…
Dawid Gołębiowski, olsztyński artysta-rzeźbiarz