Jak przełamać immunitet Tarasa Barszczowskiego?

Niniejszy artykuł jest przedmiotem sporu w postępowaniu o ochronę dóbr osobistych, które toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Niniejsze oświadczenie jest publikowane w wyniku zabezpieczenia udzielonego przez Sąd na czas trwania procesu.
Jak przełamać immunitet Tarasa Barszczowskiego?

Działalność i rozpoznawalność naszej kancelarii to w dużej mierze walka z nieuczciwymi komornikami, „przedsiębiorstwami lichwiarskimi”, nierzetelnymi dostawcami oraz oszustwami na niekorzyść głównie małych przedsiębiorców. Dlatego nie może dziwić fakt, że mecenas Lech Obara został zaproszony do udziału w posiedzeniach Zespołu Parlamentarnego d/s Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy. Tematem była sprawa spółki TB Fruit z siedzibą w Dwikozach – dłużnika wielu podmiotów, w tym Skarbu Państwa oraz poszkodowanych sadowników, dostawców owoców.

Znane nam zadłużenie tej spółki to 10 mln zł dla dostawców owoców, 7,3 mln zł z odsetkami z tytułu Vat, 8,3 mln zł kary z UOKiK, ponad 1,7 mln zł z odsetkami dla ZUS i wiele, wiele innych. Łącznie pond 90 mln zł (sic!). Jakby tego było mało, jak podają media – spółki należące do Tarasa Barszczowskiego (faktyczny właściciel TB Fruit, osoba na 47 miejscu najbogatszych biznesmenów Ukrainy)  uchylają się od spłaty 250 mln euro kredytu udzielonego przez Delta Bank na Ukrainie, który w 2015 roku ogłosił upadłość.

Na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego mecenas Obara omówił również skandaliczne zaniedbania, do jakich doszło w zakresie zabezpieczenia możliwości zaspokojenia roszczeń dostawców, a także Skarbu Państwa.

– Jest to wielka, międzynarodowa afera. Skandalem jest, że żaden z podmiotów publicznych w żaden sposób nie zabezpieczył swojego roszczenia. Natomiast majątek wcześniej już zabezpieczyła spółka TB Fruit, ustanawiając pozorną – naszym zdaniem – hipotekę na kwotę 50 mln euro (około 220 mln zł!) na rzecz firmy Ancile z Kajmanów (!) Tym samym zablokowano możliwość dochodzenia wcześniejszych, a niezabezpieczonych roszczeń na kwotę 90 mln złotych – i tych prywatnych i publicznych. Dlatego chcemy, aby wszelkie tego typu działania zostały rozliczone – oznajmia mec. Lech Obara.

Temat ten na tyle zainteresował uczestników posiedzenia Zespołu Parlamentarnego d/s Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy, że jego przewodniczący – poseł Paweł Lisiecki oraz poseł Iwona Arent– wystosowali pisma do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa oraz do Prokuratora Generalnego.

Zawarli w nich najistotniejsze pytania, na przykład – dlaczego nikt nie zainteresował się treścią umowy faktycznej podstawy obciążenia hipoteką na kwotę 220 mln złotych? W księdze wieczystej jest jedynie samo jednostronne oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Czy notariusz, Urząd Skarbowy albo Bank BZ WBK, który wydał zgodę na wykreślenie hipoteki na kwotę 31 mln euro w związku ze spłatą kredytu poinformowali Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcji wysokiego ryzyka (raj podatkowy)? Jeśli tak, to jakie działania podjęto przy ewidentnym podejrzeniu „prania” wielkich pieniędzy?

Posiedzenie Zespołu to nie jedyne działanie Kancelarii  w kwestii TB Fruit. Na spotkaniu, zorganizowanym przez  Stanisława Zębka (jednego z pokrzywdzonych, przewodniczącego Stowarzyszenia Poszkodowanych Sadowników) mecenas Obara przedstawił wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi problemy rolników i sadowników.

Minister Kowalczyk zadeklarował pomoc finansową w naszych działaniach.

– Cieszy fakt, że w tej sprawie mamy coraz więcej sojuszników – podsumowuje mec. Lech Obara.