Kasacja Stowarzyszenia Patria Nostra do Sądu Najwyższego z poparciem RPO!

Kasacja Stowarzyszenia Patria Nostra do Sądu Najwyższego z poparciem RPO!

Czy uda się otworzyć drogę „polskim obozom” do polskich sądów?

W czerwcu 2021r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zamknęło drogę „polskim obozom” do polskich sądów. I to wbrew stanowisku Rzecznika Generalnego TSUE, Michala Bobeka. Tym samym 97-letni Stanisław Zalewski – były więzień Auschwitz – musi jechać do Monachium, bo tam znajduje się siedziba bawarskiej gazecie Mittelbayerische Zeitung, która nazwała obóz w Treblince „polskim obozem zagłady”.

Prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra szukają sposobu, by ominąć orzeczenie TSUE. I znaleźli inną podstawę prawną, która mogłaby pozwolić na kierowanie spraw „polskich obozów” do polskich sądów.  Chodzi o stosowaną w wielu podobnych sprawach tak zwaną „regułę mozaiki”, która jest alternatywnym sposobem wytaczania pozwów za „polskie obozy”. Tej podstawy Trybunał nie badał.

– Bo to przed polskimi, a nie niemieckimi sądami powinni stanąć kłamcy o „polskich obozach” – mówi mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

W związku z uchyleniem się przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – na skutek orzeczenia TSUE –  od merytorycznego rozpoznania powództwa Stanisława Zalewskiego, wywiedziona została przez prawników Stowarzyszenia w jego imieniu skarga kasacyjna.

– Obawiamy się jednak, że może ona podzielić los dwóch innych kasacji i „polec” w tak zwanym przedsądzie, nie trafiając pod obrady Sądu Najwyższego – ocenia mec. Obara. – Miało to miejsce m.in. w wyroku zapadłym przeciwko niemieckiemu dziennikowi Die Welt, gdzie sąd „zapomniał” rozstrzygnąć sprawę zadośćuczynienia w kwocie miliona złotych za określenie „polski obóz” – dodaje.

Pomni tego, szukaliśmy sojuszników. Efektem jest wczorajsze (czwartek, 20 stycznia 2022 r.) spotkanie mec. Lecha Obary z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Marcinem Wiąckiem. Rzecznik zdecydował się poprzeć – na tym etapie w trybie Amicus Curiae – naszą kasację do Sądu Najwyższego! Prof. Marcin Wiącek wyraził też zainteresowanie formalnym wzięciem udziału w rozprawie przed Sądem Najwyższym w formie przewidzianej w prawie dla RPO. Oczywiście jeśli kasacja zostanie przyjęta do rozpatrzenia…

Efekty wczorajszego spotkania prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostały wzbogacone o informację o „Rezolucji Walnego Zgromadzenia ONZ w sprawie zaprzeczania Holocaustowi”.

Rezolucja ta przyjmuje taką definicję negowania Holokaustu, która mówi, że negowaniem Holokaustu jest również przypisanie innym narodom sprawstwa obozów śmierci. Co oznacza, że teraz każdy, kto napisze kłamliwe zdanie o „polskich obozach”  będzie mógł być pozwany jako osoba negująca Holocaust (sic!).

 – To daje nam nowe, mocne, prawne narzędzie do walki ze zniekształcaniem prawdy historycznej o „polskich obozach” – dodaje mec. Lech Obara.