Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy

Siedziba główna w Olsztynie:

ul. Partyzantów 68/5

10-523 Olsztyn

tel. 89 5235947, 89 5274025
tel. kom. 509050514
fax: 89 5214946

Adres e-mail: kancelaria@lechobara.pl

Oddział w Warszawie:

ul. Goszczyńskiego 12

02-616 Warszawa

tel. 723300377, 601172802

Oddział w Zielonej Górze:

ul. Boh. Westerplatte 11/308-309

65-034 Zielona Góra

tel. 509050514

Numery rachunków bankowych:

OLSZTYN

Bank PKO BP

47 1440 1228 0000 0000 0486 1485

OPŁATY ZA PORADY PRAWNE (Olsztyn)
Bank PKO BP

96 1020 4900 0000 8802 3089 5976

WARSZAWA

Bank PKO BP

09 1020 4900 0000 8902 3075 9947