Można wygrać z wierzycielem! Mamy na to patent…

Można wygrać z wierzycielem! Mamy na to patent…

To kolejny sukces naszej Kancelarii! Wygraliśmy ze znaną firmą windykacyjną.

Dzięki opracowanemu przez Kancelarię „patentowi” udało się uzyskać korzystne dla naszego klienta rozstrzygnięcie.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie o sygn. akt. XC2150/21 oddalił powództwo firmy windykacyjnej w całości. Zasądził też zwrot kosztów procesu.

Nasz klient może spać spokojnie stając się człowiekiem wolnym od długu w wysokości ponad 22 tys. złotych, którego nie byłby w stanie samodzielnie spłacić.