Oferta

Swoim Klientom Oferujemy m.in.

 • Reprezentację przed organami administracji państwowej i administracji samorządowej
 • Bieżącą obsługę przedsiębiorców
 • Pomoc w zakładaniu spółek, stowarzyszeń, fundacji itp.
 • Obsługę korporacyjną osób prawnych
 • Prowadzenie sporów gospodarczych i pracowniczych
 • Obsługę transakcji
 • Prowadzenie negocjacji i udział w mediacjach
 • Dochodzenie należności
 • Restrukturyzację zadłużenia i upadłość
 • Wsparcie doradcy podatkowego i biegłego rewidenta
 • Ochronę własności intelektualnej