Polityka prywatności i Cookies Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Używana terminologia:

Kancelaria – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 68/5, 10-523 Olsztyn, nr REGON: 510505610, NIP: 7390501787;

Strona internetowa – strona internetowa www.lechobara.pl wraz z jej podstronami;

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową, w tym osoba wysyłająca wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Moderatorem strony internetowej jest Kancelaria.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Kancelaria, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Kancelaria realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw prosimy o kontakt na adres e-mail : kancelaria@lechobara.pl

Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do następujących zasad przetwarzania danych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu; minimalizacja danych; prawidłowość; ograniczenie przechowywania; integralność i poufność.

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookies przez Administratora oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

Podczas przeglądania naszego serwisu na komputerze użytkownika może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies. Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookies Administratora niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

Jakie dane zbieramy?

1. Dane podane przez użytkownika podczas wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej (imię i nazwisko/nazwa firmy/ i adres e-mail)

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki i typu systemu operacyjnego.

Dane osobowe pozyskane w związku z wysłaniem za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzieleniem odpowiedzi przetwarzane w następujących celach:

 1. odpowiedzi na zapytanie/wiadomość wskazane w treści formularza kontaktowego,
 2. związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 3. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 4. archiwizacji;

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
 2. sprostowania danych;
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

Polityka Cookies:

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej Kancelarii. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Odpowiedzialność:

Kancelaria odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.

Kancelaria zobowiązuje się rzetelnie uaktualniać stronę internetową. Na stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną Kancelarii. Za ich treść odpowiada tylko i wyłącznie Administrator stron www, do których są kierowane.

Postanowienia końcowe:

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności.