Prawo antymonopolowe i własności intelektualnej

  • Doradzamy przedsiębiorcom, jak chronić się przed nadużyciami pozycji dominującej innych przedsiębiorców oraz reprezentujemy przedsiębiorców przed UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach antymonopolowych;
  • Doradzamy przedsiębiorcom i reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych w przypadkach nieuczciwej konkurencji, w szczególności w sprawach dotyczących stosowania przez sieci handlowe innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży („opłaty półkowe”);
  • Doradzamy we wszystkich dziedzinach związanych z własnością intelektualną, prawami wynikającymi ze znaków towarowych, patentów, wzorów, prawem autorskim, funkcjonowania mediów takich jak prasa i Internet, a także reprezentujemy w sporach powstałych w tych sprawach.

Napisz do nas, a niebawem odezwiemy się do Ciebie!