Prawo handlowe

  • Doradzamy na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej i zakładania spółek prawa handlowego oraz przygotowujemy niezbędne do tego dokumenty;
  • Zapewniamy obsługę prawną posiedzeń organów spółek, opiniujemy i przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych (umów, statutów i regulaminów);
  • Doradzamy w dziedzinie umów pomiędzy wspólnikami, w tym umów dotyczących obrotu udziałami lub akcjami i umów inwestycyjnych;
  • Reprezentujemy w postępowaniu rejestrowym, w tym o znoszenie lub dokonanie wpisu do KRS nowych podmiotów oraz o zgłaszanie zmian w ujawnionych już wpisach;
  • Doradzamy i reprezentujemy w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał organów spółek;
  • Doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w dziedzinie fuzji, przejęć i przekształceń spółek;
  • Doradzamy w zakresie zabezpieczeń transakcji handlowych;
  • Wspieramy przedsiębiorcę na etapie upadłości i likwidacji.

Napisz do nas, a niebawem odezwiemy się do Ciebie!