Prawo pracy

  • Doradzamy przedsiębiorcom (pracodawcom) w zakresie nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, a także wspieramy pracodawców przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
  • Informujemy pracowników o ich uprawnieniach wynikających z prawa pracy i przysługujących im prawnych środkach ochrony przed bezprawnym zachowaniem pracodawcy, w szczególności przed dyskryminowaniem i mobbingiem,
  • Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych dotyczących w szczególności bezprawnego lub bezzasadnego rozwiązania (wypowiedzenia) umowy o pracę, zapłaty wynagrodzenia, nadgodzin, dodatków, itp., a także w sprawach dotyczących naruszenia pracowniczych dóbr osobistych;

Napisz do nas, a niebawem odezwiemy się do Ciebie!