Prawo rodzinne

  • Doradzamy i reprezentujemy w sprawach dotyczących separacji i rozwodów, podziału majątku wspólnego i alimentów,
  • Wspieramy rodziców w sporach dotyczących praw rodzicielskich, ustalenia ojcostwa, itp.
  • Reprezentujemy w sprawach o ubezwłasnowolnieniu i w sprawach aktów stanu cywilnego;