Reprywatyzacja, wywłaszczenia, Mienie Zabużańskie

  • Doradzamy klientom oraz prowadzimy sprawy związane z szeroko rozumianą reprywatyzacją, w tym dotyczące dekretu o reformie rolnej oraz gruntów warszawskich (dekretu Bieruta);
  • Prowadzimy postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne z zakresu potwierdzenia prawa do rekompensaty za tzw. Mienie Zabużańskie;
  • Prowadzimy postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne dotyczące wywłaszczonych nieruchomości, jak również reprezentujemy klientów w dochodzeniu na drodze cywilnej przysługujących im z tego tytułu odszkodowań;
  • Prowadzimy obsługę prawną Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Napisz do nas, a niebawem odezwiemy się do Ciebie!