Spotkanie mecenasa Lecha Obary ze Stowarzyszenia Patria Nostra z ministrem Piotrem Naimskim z Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego

W środę 15 grudnia 2021 r. w Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie mec. Lech Obara – prezes stowarzyszenia Patria Nostra spotkał się z min. Piotrem Naimskim z Rady Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego. Co łączy fundację i stowarzyszenie oprócz działań społecznych? Wspólna siedziba! Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego jest zarejestrowana w Olsztynie przy ul. Partyzantów – w siedzibie kancelarii mec. Obary. Mieści się tu także siedziba stowarzyszenia Patria Nostra.

Mec. Obara i min. Naimski wymienili się informacjami na temat aktualnych działań, prowadzonych przez stowarzyszenie i fundację. Piotr Naimski otrzymał w prezencie najnowszą książkę pod tytułem „Schuld ohne Sühne? Deutschland und die Verbrechen in Polen im Zweiten Weltkrieg” („Wina bez pokuty? Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej”) wydaną przez stowarzyszenie Patria Nostra we współpracy z Touro College Berlin, a sfinansowaną ze środków MSZ.

Ministra bardzo zainteresowały treści w niej zawarte. My także uważamy, że taka publikacja – w dodatku w języku niemieckim i przeznaczona dla niemieckiego odbiorcy – stanowi olbrzymi wkład w kreowanie polityki historycznej naszego kraju i jego wizerunek na arenie międzynarodowej.

Mecenas zdradził min. Naimskiemu najnowsze plany Stowarzyszenia, a mianowicie – wydanie publikacji w języku polskim. Piotr Naimski podpowiedział, że być może lepiej by było wydać książkę w języku angielskim – wówczas trafi na arenę międzynarodową. Z tą sugestią całkowicie się zgadzamy.

Mamy też nadzieję, że współpraca naszego stowarzyszenia i Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego będzie się rozwijała.