Stowarzyszenie Patria Nostra na obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Kuklówce Radziejowickiej

W przeddzień 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w Kuklówce Radziejowickiej odbyły się obchody upamiętniające ten ważny w naszej historii dzień. Organizacji podjęli się Aleksandra i Bogdan Biniszewscy z Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, prowadzący właśnie w Kuklówce muzeum, poświęcone Kresom. Eksponaty to też ponad 300-letnia historia rodziny Aleksandry Biniszewskiej.

Aleksandra Biniszewska – oprócz tego, że jest prezesem Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie –  jest też wiceprezesem Stowarzyszenia Patria Nostra. Dlatego w uroczystościach brał udział także prezes Stowarzyszenia, mec. Lech Obara oraz sekretarz – Aneta Markowska.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kuklówce, koncelebrowaną przez Biskupa Ks. Dr Hab Wojciecha Osiala – biskupa Diecezji Łowickiej. Przed mszą składane były wiązanki okolicznościowe pod przykościelnym pomnikiem. Swój wieniec złożyło m. in. nasze Stowarzyszenie.

Zgromadzeni w kościele wierni mogli też wysłuchać koncertu pieśni kresowych w wersji jazzowej.

Bardzo ważnym i wzruszającym momentem było odznaczenie Aleksandry i Bogdana Biniszewskich Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Z tej okazji do Kuklówki przybyła dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, która wręczyła odznaczenie w imieniu Prezydenta RP – właśnie za krzewienie kultury kresowej i propagowanie wartości patriotycznych.

Po mszy odbyła się procesja na cmentarz parafialny, gdzie odprawiono symboliczny pogrzeb szczątków ofiar m. in. Powstania Warszawskiego, złożonych w tamtejszym Grobie Nieznanego Żołnierza.

Po mszy i uroczystościach rocznicowych uczestnicy udali się do Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na kresowy poczęstunek.

Kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku!

Kolejny sukces naszej Kancelarii, osiągnięty przez r. pr. Renatę Górną, specjalizującą się m. in. w złożonej problematyce tzw. „kredytów frankowych”.

W dniu 11 lipca 2022r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie I Wydział Cywilny zapadł kolejny, korzystny dla „frankowicza” wyrok (sygn. akt I C 802/20), odfrankawiający umowę kredytu zawartą przez naszych klientów z Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzednikiem prawnym pozwanego Santander Banku Polska S.A. z siedzibą W warszawie.

– Sąd ustalił w pkt II bezskuteczność wobec kredytobiorców niedozwolonych postanowień umownych, zawartych w umowie kredytu oraz ogólnych warunkach kredytowania (podane w tym punkcie) oraz w pkt III wyroku zasądził nadpłatę w wysokości 29.726,76 złotych oraz nadpłatę w wysokości 20.799,95 franków szwajcarskich – informuje mec. Renata Górna.

WZ kolei w pkt V Sąd zasądził od banku koszty procesu w kwocie 13 334,00 zł.

(Wyrok jest nieprawomocny)

Prawnicy bez granic. Pomoc transgraniczna.

Rosja za zbrodnie pod sąd o odszkodowania!

Szacuje się, że po wybuchu wojny na Ukrainie, do Polski  przybyło – poza tranzytem do krajów trzecich od miliona do dwóch milionów tamtejszych obywateli. Z reguły osób starszych i kobiet z dziećmi. Organizacje pozarządowe koncentrowały się wówczas na szybkim zapewnieniu im mieszkania, odzieży i żywności.

Coraz bardziej niezbędne stało się też  udzielanie im pomocy prawnej. Powstały tysiące punktów pomocy prawnej, koordynowanych zarówno przez Państwo czy samorządy, jak i przez same kancelarie prawne i organizacje prawnicze.

Udzielana w nich pomoc prawna jest jednak kierowana do Ukraińców, przybyłych do Polski i chcących osiedlić się tu na dłużej. Prawnicy doradzają więc w sprawach zatrudnienia, pozwolenia na pracę czy wyrobienia numeru PESEL.

Natomiast nie są w stanie rozwiązać problemów transgranicznych.

Pomoc transgraniczna to rozwiązywanie problemów prawnych, jakie pojawiły się z powodu faktycznego rozdzielenia rodzin czy związków. To oznacza na przykład brak kontaktu z mężem i obawy o to, czy jest ranny, czy zaginął, a może nawet zginął… Wywołuje to skutki prawne dla rodziny, która przebywa w Polsce. Także kwestia szkód materialnych, takich jak zniszczone domy czy samochody, wywołanych działaniami wojennymi wymagają rozwiązania na poziomie transgranicznym. Dochodzi jeszcze do tego niepokój i obawa o los pozostałej na Ukrainie części rodziny.

I

Dlatego z dniem 1 sierpnia 2022r. Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna uruchamia trzy punkty transgranicznej pomocy prawnej – dwa w Polsce (Warszawa i Olsztyn) oraz jeden na Ukrainie (Tarnopol). W punktach tych przez wszystkie robocze dni tygodnia przyjmowane będą zgłoszenia osób w celu zorganizowania im bezpośredniego kontaktu z ukraińskim adwokatem.

Nasze stowarzyszenie dostrzegło, że pojawiła się olbrzymia nisza prawna – udzielanie pomocy rodzinom ukraińskim, ale bezpośrednio na Ukrainie. Są bowiem sprawy, których polski prawnik z poziomu naszego kraju nie załatwi.  Jedynie prawnik ukraiński i na Ukrainie w ramach pomocy transgranicznej. Natomiast sprawy części rozdzielonych rodzin, pozostałych na Ukrainie potrzebują pomocy w Polsce, udzielonej przez polskiego prawnika.

Zorganizowania takiej pomocy transgranicznej podjęło się Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna, skupiające m. in. prawników z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”. Natomiast partnerem z Ukrainy jest adwokat Ludmiła Semenenko z Tarnopola.

Obecnie jesteśmy w trakcie rejestracji – w oparciu o przepisy korporacji prawniczych obu krajów – mec. Ludmiły Semenenko w Polsce (w Olsztynie) i mec. Lecha Obary na Ukrainie (w Tarnopolu).

II

Obok uruchomienia punktów transgranicznej pomocy prawnej, zamierzamy też – wspólnie z adw. L. Semenenko – wytoczyć pozew przeciwko Federacji Rosyjskiej za straty osób fizycznych, wynikłe z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za straty moralne (śmierć osoby bliskiej, doznanie uszczerbku na zdrowiu, kalcectwo itp.) oraz za straty materialne (zniszczenie mienia, na przykład domu czy mieszkania itp.).

Skorzystamy z doświadczeń włoskich (Luigi Ferrini przeciwko RFN, wyrok włoskiego Sądu Kasacyjnego z 11 marca 2004r.) oraz greckich (sprawa Prefektury Voiotia  przeciwko RFN, dotycząca masakry w wiosce Distomo, wyrok greckiego Sądu Najwyższego z 5 maja 2000r.). Ważny dla nas będzie tu wyrok włoskiego Trybunału Konstytucyjnego nr 238/2014 z dnia 22 października 2014 r., w którym stwierdzono, iż prawa podstawowe są niezmienne oraz że w pewnym zakresie immunitet państwa (tu: Federacja Rosyjska) jako norma zwyczajowa prawa międzynarodowego jest nie do pogodzenia z wartościami wyrażonymi w Konstytucji włoskiej (tu: Konstytucja Ukrainy). Wyrok ten uznaje za niezgodny z Konstytucją art.1 ustawy z dnia 17 sierpnia 1957r., nr 848 w zakresie, w jakim art. 94 Karty Narodów Zjednoczonych zobowiązuje sąd włoski do dostosowania się do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (CIG) z dnia 3 lutego 2012 r., które wymaga od niego zaprzeczenia własnej jurysdykcji w odniesieniu do działań obcego państwa, które polegająna zbrodniach wojennych i przeciwko ludzkości naruszających podstawowe praw człowieka.

Nasz pozew przeciwko FR wystosujemy w oparciu o podstawy prawne Kodeksu Cywilnego Ukrainy (Rozdz. 3, Tytuł 82, Art. 1166 i dalsze zgodnie z Ustawą z dnia 16 stycznia 2001r.). Analogicznie do polskich podstaw prawnych (art. 415, 445 oraz 448 K.C.)

Ad. I

Wybór mec. Ludmiły Semenenko na naszego partnera nie jest przypadkowy. Znana jest ona z bardzo dużej przychylności i zaangażowania dla Polski i Polaków. Najbardziej znana sprawa sądowa, jaką prowadziła mec. Semeneko to odzyskanie klasztoru dla Sióstr Niepokalanek założonego w Jazłowcu w 1863r. przez błogosławioną Marcelinę Darowską. W 1946r. Niepokalanki wyjechały wraz z polskimi mieszkańcami Jazłowca do Polski. Po upadku ZSRR siostry Niepokalanki wróciły do Jazłowca, gdzie już od 30 lat z wielką ofiarnością pomagają potrzebującym, niezależnie od wyznania i narodowości.  1 września 1999 roku metropolita lwowski abp Marian Jaworski ustanowił w klasztorze kaplicę zakonną – sanktuarium Matki Marceliny Darowskiej. Dzięki pomocy adw. Ludmiły Semenenko, w 2008r. władze ukraińskie, na drodze sądowej zwróciły im klasztor. Warto podkreślić, że jest to ewenement w skali całej Ukrainy Zachodniej – żaden inny dwór czy pałac na tym obszarze nie został zwrócony przedwojennym właścicielom.

A dlaczego my? Otóż Stowarzyszenie Patria Nostra ma bardzo duże doświadczenie w świadczeniu bezpłatnej pomocy, prowadząc od wielu lat punkty pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Warmii i Mazur. Oprócz tego przy Stowarzyszeniu powołane zostało   Centrum Praw Wykluczonych, które także zajmuje się pomocą osobom, których nie stać na profesjonalną, komercyjną pomoc prawną. Sama zaś kancelaria mec. Obary wiele spraw o charakterze społecznym prowadzi pro bono.

Za swoją działalność, mec. Lech Obara – prezes Stowarzyszenia Patria Nostra, został m. in. uhonorowany specjalnym wyróżnieniem w kategorii Pro Bono w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” w roku 2020. Z kolei w roku 2021 Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu wyróżnił mec. Obarę tytułem „Osobowość roku” za działalność społeczną.

Reasumując – pomoc transgraniczna świadczona będzie zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.  Koncentrowała się będzie wokół kwestii prawnych dotyczących obu krajów. Prawnicy polscy i ukraińscy udzielaliby porad pro bono, a także konsultacji i doradztwa prawnego. Podejmowaliby się również reprezentacji w charakterze pełnomocników w Polsce i na Ukrainie w sprawach i procesach wszczynanych w postępowaniach rodzinnych, cywilnych, administracyjnych i karnych. Reprezentacja ta jest niezbędna w związku  z wprowadzeniem stanu wojennego na Ukrainie i niemożnością osobistego udziału obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w rozprawach sądowych. Także w związku z wprowadzeniem na Ukrainie mobilizacji mężczyzn i ich poboru do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Porady prawne transgraniczne oraz ewentualna reprezentacja, dotyczyłyby przede wszystkim następujących kwestii:

  1. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w tym:

– Dochodzenie alimentów na rzecz jednego z małżonków oraz dzieci;

– Podwyższenie/zmniejszenie alimentów oraz uzyskanie środków na utrzymanie pełnoletniego dziecka;

– Pozbawienie/przywrócenie praw rodzicielskich;

– Zwrot kosztów opieki i leczenia oraz uzyskanie środków na utrzymanie rodziców i osób najbliższych.

– Podział majątku wspólnego małżonków oraz osób żyjących w związkach nieformalnych (bez rejestracji małżeństwa);

  1. Regulacja praw rodzicielskich, w tym:

– Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;

– Eliminacja przeszkód w komunikacji z dzieckiem, w tym z wnukami.

  1. Regulacja problemów prawnych w związku ze śmiercią lub zaginięciem współmałżonka, a w szczególności:

– Świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego (ustalenie spadku, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku);

– Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu sporów między spadkobiercami dotyczących podziału majątku dziedzicznego;

– Pełny zakres działań w celu zidentyfikowania osoby jako zmarłej bądź zaginionej.

  1. Inne rodzaje usług z zakresu prawa administracyjnego itp., w tym:

– Uznawanie i odwoływanie się do wykonania wydanych orzeczeń sądowych oraz terytorium Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej;

– Odwołanie od decyzji, działań lub bezczynności podmiotów władzy.

Przytaczamy przykładowe regulacje problemów, jakie pojawiają się w związku z rozdzieleniem rodzin, a w szczególności problem alimentacji:

Procedury zapisane są w  Kodeksie Rodzinnym Ukrainy, w szczególności Rozdział 15 Działu III (obowiązki matki i ojca odnośnie utrzymania dziecka ustalone w drodze porozumienia między nimi bądź na mocy orzeczenia sądu). Zgodnie z orzeczeniem sądu, środki na alimenty przyznawane są albo  jako udział w dochodach matki lub ojca, albo też jako stała kwota pieniężna, według wyboru rodzica lub opiekuna prawnego, z którym dziecko mieszka. Podobnie w Polsce. Sprawy te reguluje: art. 133 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Z kolei Część 8 art. 181 Kodeksu Cywilnego Ukrainy stanowi, że w przypadku nieznanego miejsca zamieszkania lub pobytu rodziców, uchylania się od płacenia alimentów lub niezdolności do utrzymania dziecka, dziecku przyznaje się tymczasową pomoc publiczną, uwzględniającą stan majątkowy rodziny, w której dziecko wychowuje się. Procedurę powoływania i wypłacania tymczasowej pomocy publicznej oraz jej wysokość  określa Gabinet Ministrów Ukrainy (część 9 art. 181 Kodeksu Ukrainy). Podobnie w Polsce. Sprawy te regulujeUstawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205).

Przymusowe pobranie alimentów na utrzymanie dziecka odbywa się na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, alimenty są pobierane ze wszystkich rodzajów zarobków i dodatkowych nagród – zarówno w pracy podstawowej, jak i tej w niepełnym wymiarze godzin. Podobnie w Polsce. Sprawy te reguluje m. in. art. 1083 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)

Ponadto Uchwała 122 Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 16 lutego 2022r. stanowi, że od Wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji alimenty są wypłacane ze wszystkich rodzajów wsparcia finansowego, z wyjątkiem wsparcia finansowego, które nie ma charakteru stałego, oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem. Z kolei w Polsce sprawy te reguluje art. 881 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)

Pamiętajmy o Wołyniu – uroczystości rocznicowe w Jedwabnie

Autor zdjęć: Kurek Mazurski

W minioną niedzielę, 10 lipca, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra mec. Lech Obara brał udział w uroczystościach rocznicowych, poświęconych Rzezi Wołyńskiej. Odbyły się one w Jedwabnie, a rozpoczęły mszą świętą w tamtejszym kościele parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.

Następnie uczestnicy udali się pod obelisk na cmentarzu komunalnym w Jedwabnie, gdzie składane były kwiaty.

W wydarzeniu brał udział także Szczepan Worobiej – prezes Stowarzyszenia Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej w Olsztynie.

Uroczystość swą obecnością uświetnił także ks. prof. Ryszard Sztychmiler oraz proboszcz Roman Lompa, a także władze samorządowe Jedwabna, z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Brzóską na czele. Do Jedwabna przybyła też inicjatorka budowy pomnika i fundatorka obelisku, Alina Kaźmierczak z Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich.

Zakończenie obchodów zaplanowano w Sali kinowej GOK w Jedwabnie, gdzie odbyła się projekcja dwóch filmów – „Z Radzionkowa na ołtarze” oraz „Wspomnienia z Wołynia” Jadwigi Senderowskiej.

Autor zdjęć: Kurek Mazurski

Kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku!

Kolejny sukces naszej Kancelarii i kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku Millennium S.A. (wcześniej Euro Bank S.A.).

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem wstępnym z dnia 18 maja 2022 r. sygn. akt I C 838/20 ) ustalił, że zawarte w umowie kredytu, a także w regulaminie kredytowania, postanowienia odsyłające do Tabel kursów walut obcych (klauzule indeksacyjne) oraz postanowienia dotyczące uzależnienia zmian oprocentowania od zmian parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą indeksacji na rynku kapitałowym – stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą kredytobiorcy.

Na tej podstawie Sąd uznał roszczenie ewentualne powódki, reprezentowanej przez naszą Kancelarię o zapłatę kwoty 47 993,58 zł za usprawiedliwione co do zasady.

(wyrok jest nieprawomocny).

Sukces naszej kancelarii!

Odzyskaliśmy dla naszego klienta od banku ponad 21 tys. złotych!

To nasz kolejny duży sukces! Kancelarii udało się odzyskać dla klienta od banku ponad 21 tys. złotych. Wszystko to w wyniku działań przedsądowych, bez przeprowadzenia procesu sądowego.

Bank uzyskał tzw. dalszy tytuł wykonawczy, a jednocześnie postępowania egzekucyjne były prowadzone przez dwóch różnych komorników sądowych. W tym przez jednego z nich prowadzona była egzekucja z nieruchomości klienta.

Komornik sądowy w drodze licytacji dokonał sprzedaży wspomnianej nieruchomości. Wierzyciel nie poinformował drugiego z komorników sądowych, prowadzących egzekucję przeciwko klientowi kancelarii o wyegzekwowaniu roszczenia  banku w drodze sprzedaży nieruchomości. Złożył jedynie wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Komornik ten wydał postanowienie o ustaleniu opłaty egzekucyjnej od kwoty pozostałej do wyegzekwowania, która został już ściągnięta w drodze egzekucji z nieruchomości przez pierwszego komornika sądowego.

Kancelaria w wyniku analizy akt spraw prowadzonych przez oba organy egzekucyjne stwierdziła, że wierzyciel  – będący bankiem – otrzymał w wyniku egzekucji wpłaty od  obu komorników sądowych, jednakże nie informował o ich wzajemnych wpłatach. Spowodowało to powstanie nadpłaty. Na skutek podjętych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” działań przedsądowych klient kancelarii odzyskał od banku nadpłatę w wysokości ponad 21 tys. złotych.

Mecenas Lech Obara i mecenas Szymon Topa wypowiadają się o ich zdaniem niezbyt fortunnej nowelizacji ustawy o IPN

Mecenas Lech Obara i mecenas Szymon Topa – radcy prawni ze Stowarzyszenia Patria Nostra – w tygodniku Do Rzeczy obszernie wypowiadają się o ich zdaniem niezbyt fortunnej nowelizacji ustawy o IPN.

Całość tu: https://dorzeczy.pl/opinie/274696/konflikt-wokol-ustawy-o-ipn-kary-wciaz-mozliwe.html

Skan artykułu

Kamizelki kuloodporne z Warmii i Mazur dla Ukrainy!

Co może efektywniej niż kamizelka kuloodporna i hełm chronić zdrowie i życie ukraińskiego żołnierza na froncie? Chyba nic… Nic dziwnego, że Polacy właśnie w ten sposób chcieli wspomóc walczącą Ukrainę.

– Do minionego piątku było to praktycznie niemożliwe. Były traktowane jak normalna broń, z zakazem wywozu – mówi mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

Tymczasem można już wysyłać! Przeszkody na 2 miesiące zostały zawieszone. W piątek 11 marca Sejm, uwzględniając poprawkę Senatu, ułatwił dostawy sprzętu ochronnego dla Ukrainy – w tym hełmów oraz kamizelek kuloodpornych.

– A na pomoc czekają pochodzący ze Lwowa obrońcy innych ukraińskich miast – mówi Joanna Aleksandra Biniszewska, prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, mającej już doświadczenie w dystrybucji pomocy dla Ukrainy. Fundacja zabezpieczy też wymogi formalne wywozu, a więc uprawnionego odbiorcę, potwierdzonego przez służby dyplomatyczne Ukrainy itp. Dokumenty te będą przydatne przy zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Co jednak nie jest najważniejsze…

– Tak więc trzeba się spieszyć. Wojna trwa, a jak oceniają media – tylko 10 procent walczących jest wyposażonych w kamizelki kuloodporne. To bardzo, bardzo niewiele. Dlatego ja sam, w imieniu Stowarzyszenia Patria Nostra zakupię taki sprzęt. Nie będę przecież obciążał członków – byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Koszt kamizelki z certyfikatami NATO to około 700 euro za sztukę. Przy czym te najdroższe chronią nawet przed pociskami przeciwpancernymi. – Na razie mamy ofertę na zagraniczny sprzęt. Jednak szukamy polskiego producenta – dodaje mec. Lech Obara.

– Akcja jest bardzo trafiona – mówi Szczepan Worobiej, prezes Stowarzyszenia Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota”. – Wśród członków ogłoszę zbiórkę pieniędzy, a jeżeli by brakowało – dołożę sam z własnej kieszeni – zapewnia.

Odzew przyszedł też ze środowiska olsztyńskiego biznesu.

– Zaproponuję kolegom-biznesmenom by rozważyli, na ile każdego z nich stać, by wesprzeć akcję „Kamizelki z Warmii i Mazur dla Ukrainy”. Na każdej, ratującej życie, znajdzie się znak firmowy darczyńcy. Ja sam zakupię pierwszą – mówi Marcin Burza, prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.

– Myślę, że nasi członkowie, a są to „wiodące” firmy z regionu, na co dzień już wpierający uchodźców żywnością, artykułami higienicznymi itp. czekali też na możliwość tej formy „poważnego” wsparcia walczącej Ukrainy – podkreśla Wiesław Łubiński, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur.

Punktem kontaktowym akcji „Kamizelki z Warmii i Mazur dla Ukrainy” jest Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie:

KRS 0000326847

email: biniszewicze@onet.eu

telefon: +48 602 603 588

numer rachunku bankowego w PKO BP: 12 1440 1387 0000 0000 1003 4094 (w tytule: Kamizelki dla Ukrainy)

Z ostatniej chwili!

– Szykuję kolejny transport do obrony Zaporoża. Potrzebujemy setki kamizelek kuloodpornych – alarmuje nas Stefan Migus, znany dziennikarz i działacz środowisk ukraińskich.

Ważny wyrok dla frankowiczów. Sąd oddalił powództwo banku!

Wielu kredytobiorców-frankowiczów zadaje sobie pytanie, czy po unieważnieniu frankowego kredytu będą musieli płacić bankom znaczne kwoty za korzystanie przez kilka czy kilkanaście lat z udostępnionego im kapitału. We wtorek 18 stycznia przed Sądem Okręgowym w Świdnicy zapadł wyrok (I C 1802/21) bardzo istotny dla tych frankowiczów, którzy występują w postępowaniach o unieważnienie umów kredytowych.

Jeden z kredytobiorców wytoczył pozew Bankowi BPH domagając się unieważnienia umowy kredytu mieszkaniowego indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego. Zanim Sąd wydał wyrok, bank – spodziewając się unieważnienia umowy – złożył kontrpozew. Domagał się od klienta opłaty za to, że korzystał z udostępnionego przez bank kapitału.

Sąd oddalił powództwo banku w całości (m.in. wniosek banku o zawieszenie postępowania oraz wszystkie pozostałe wnioski dowodowe, w tym wniosek o powołanie biegłego i przesłuchanie stron). Zasądził też zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla kredytobiorcy. Pełnomocnicy kredytobiorcy poinformowali, że w ocenie Sądu powództwo było nieuzasadnione zarówno co do czasu (przedwczesne), jak i przedstawionych argumentów merytorycznych.

Wyrok ten może być istotny dla osób, które otrzymują od banków pozwy dotyczące opłaty za korzystanie z kapitału.

Osoby takie zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią pod numerem telefonu:
89 5235947, 89 5274025, 509050514.

Można też kontaktować się bezpośrednio z r. pr. Renatą Górną – specjalistką w dziedzinie kredytów frankowych: 723 300 370.

Zachęcamy też do odwiedzania naszej strony internetowej, dedykowanej sprawom „frankowym”:

frankowicze.lechobara.pl

Przedsiębiorca też może wygrać sprawę frankową!

Pierwsza wygrana frankowicza – przedsiębiorcy!
Jesteś przedsiębiorcą? Masz kredyt we frankach? Też możesz wygrać sprawę z bankiem!
„Frankowicze” w powszechnej opinii to osoby prywatne, które kilka czy kilkanaście lat temu zaciągnęły kredyty indeksowane do kursu franka szwajcarskiego. Gdy frank zaczął mocno rosnąć, tysiące kredytobiorców hipotecznych stanęło w obliczu nawet bardzo znaczących wzrostów rat kredytów.

Z ostatnich doniesień medialnych dowiadujemy się, że większość wszystkich pozwów skierowanych przeciwko bankom, banki przegrywają, a sądy unieważniają zawarte z konsumentami umowy kredytowe. Co innego jednak w sytuacji, gdy to przedsiębiorca zaciągnął zobowiązanie indeksowane do kursu franka. Pierwszy wyrok w takiej sprawie zapadł pod koniec ubiegłego roku w jednym z polskich sądów.
19 listopada 2021 roku w sprawie o Sygn. XVI GC 1309/20 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że spółka akcyjna, a więc duży przedsiębiorca, jest stroną słabszą i na podstawie niedozwolonych zapisów w umie kredytowej – unieważnił ją.
O sprawie poinformowała Gazeta Prawna, która przytaczając sentencję wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, wskazała, że “za sprzeczne z istotą stosunków umownych, należy uznać zapisy umowy kredytu, w której kredytodawca, byłby upoważniony do jednostronnego tylko określenia kursu waluty określonej jako właściwa dla oznaczenia kwot rat obciążających kredytobiorcę”. Sąd wyraźnie wskazał, iż zamieszczenia w umowie kredytowej takiej klauzuli nie może być uznane za działanie w obrębie granic swobody umów, której mówi art. 353 kodeksu cywilnego.

Wyrok ten może otworzyć furtkę innym przedsiębiorcom, którzy zainteresowali się możliwością unieważnienia wadliwych umów kredytowych.

Osoby takie zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią pod numerami telefonów:
895235947, 895274025, 509050514.

Można też kontaktować się bezpośrednio z r. pr. Renatą Górną – specjalistką w dziedzinie kredytów frankowych: 723300370.

Zachęcamy też do odwiedzania naszej strony internetowej, dedykowanej sprawom „frankowym”: frankowicze.lechobara.pl