W piątek finał karny głośnego procesu w sprawie najbardziej słynnego ciągnika w Polsce!

W piątek finał karny głośnego procesu w sprawie najbardziej słynnego ciągnika w Polsce!

Jaki wyrok dla asesora komorniczego?

Kilka lat temu społeczeństwo było zdruzgotane tym, że rozpasanie komorników przekroczyło wszelkie miary. Dowodem tego była sprawa bodajże najbardziej słynnego ciągnika w Polsce. Mowa o ciągniku Radosława Zaremby spod Mławy, który – jak to podnosiły wszystkie media – w roku 2014 został zajęty (a potem sprzedany) za długi …sąsiada (sic!). Radosław Zaremba został więc pokrzywdzony przez niezgodne z prawem działania asesora komorniczego. Przyszedł czas na rozliczenia winnych. Wcześniej cywilne, a teraz już karne.

Sprawa cywilna została zakończona w ubiegłym roku. 30 listopada 2022r. Sąd Apelacyjny w Łodzi  (wyrok o sygn. akt I ACa 73/22) podtrzymał zasądzone przez Sąd Okręgowy w Płocku na rzecz Radosława Zaremby wysokie zadośćuczynienie za krzywdę w kwocie 20 tys. złotych, co stanowi precedens w tego typu sprawach. Przyznał mu też odszkodowanie w kwocie 17 206,14 zł.  

– Głośna sprawa „zajęcia ciągnika za długi sąsiada” stanowiła przełom w walce z patologami komorniczymi. Wprowadzone zostały zmiany w prawie, m. in. obowiązek nagrywania przebiegu egzekucji czy zakaz sprzedaży przedmiotu przed wyczerpaniem sądowego trybu odwoławczego. Wyeliminowano instytucję tzw. „objazdowych” wynajętych komorników, którzy dla skuteczności często łamali prawo egzekucyjne.  Tak jak to miało miejsce w sprawie Radosława Zaremby. Urealniono możliwość składania skarg na czynności komornika, wprowadzając stosowne formularze itp… – ocenił wówczas mec. Lech Obara, pełnomocnik Radosława Zaremby zarówno w cywilnej, jak i w karnej sprawie..

Natomiast sprawa karna finalizuje się obecnie w pierwszej instancji przez Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (sygn. akt IV K 645/17). Postępowanie karne wszczęte zostało w wyniku zawiadomienia Senator Lidii Staroń.

Jutro (piątek, 5 maja, sala 505) o godz. 14:30 zapadnie wyrok przeciwko asesorowi komorniczemu w postępowaniu, które dotyczy sprawy nie tylko Radosława Zaremby, ale także wielu innych osób, pokrzywdzonych podobnymi działaniami asesora. Sprawa jest wielowątkowa. Na ławie oskarżonych oprócz Michała K. zasiada jeszcze 7 innych osób związanych z tym przestępstwem.

Poza Radosławem Zarembą kancelaria mec. Lecha Obary reprezentuje w tym postępowaniu jeszcze dwie firmy, które również miały paść ofiarą bezprawnych działań asesora.

– Czekamy na sprawiedliwy surowy wyrok – podsumowuje Radosław Zaremba.