Zamówienia publiczne

  • Doradztwo na etapie przygotowywania i przeprowadzania postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie projektów i opiniowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania;
  • Reprezentowanie zamawiających i wykonawców w sporach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą i w sądach okręgowych.

Napisz do nas, a niebawem odezwiemy się do Ciebie!