Zasady udzielania porad prawnych

PORADA ZDALNA

  1. W celu umówienia się na poradę prawną, należy skontaktować się z sekretariatem kancelarii aby uzgodnić termin rozmowy.
  2. Przed poradą konieczne jest przesłanie mailem na adres kancelaria@lechobara.pl  skanów dokumentacji dotyczącej sprawy lub kserokopii dokumentów na adres Kancelarii (ul. Partyzantów 68/5, 10-523 Olsztyn). W przypadku przesłania oryginałów dokumentów, zostaną one niezwłocznie zwrócone Klientowi.
  3. Należy również opłacić pierwszą godzinę porady na podany numer rachunku: Bank PKO BP96 1020 4900 0000 8802 3089 5976. W tytule przelewu niezbędne jest wskazanie imienia i nazwiska Klienta, któremu ma zostać udzielona porada wraz ze wskazaniem daty porady.
  4. Porada prawna udzielona  będzie drogą telefoniczną lub przez Skype.

PORADA STACJONARNA

  1. W celu umówienia się na poradę prawną, należy skontaktować się z sekretariatem kancelarii aby uzgodnić termin porady.
  • Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i Współpracownicy, oddział w Olsztynie, tel. 89 523 59 47, kom. 509 05 05 14.
  • Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i Współpracownicy, oddział w Warszawie, tel. 723 300 377.
  • Na spotkanie należy zabrać kserokopie dokumentów dotyczących sprawy. Oryginałów dokumentów nie przyjmujemy! W sytuacji gdy Klient nie ma możliwości wykonania kopii we własnym zakresie, pracownicy Kancelarii w trakcie spotkania przygotują kserokopie dokumentacji, a następnie oryginały dokumentów zostanę zwrócone klientowi przed opuszczeniem Kancelarii. W przypadku gdy pozostawienie oryginału dokumentu jest konieczne, przyjęcie następuje za wcześniejszym pokwitowaniem z wyszczególnieniem każdego dokumentu.

Niniejsze zasady są każdorazowo przekazywane Klientowi podczas pierwszego kontaktu z sekretariatem w celu umówienia się na poradę prawną.