Kolejna wygrana naszej Kancelarii w sprawie frankowej!

Kolejna wygrana naszej Kancelarii w sprawie frankowej!

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w dniu 12 kwietnia 2024 r. wydał kolejny korzystny wyrok dla Klientów naszej Kancelarii.

Tym razem umowa kredytu denominowanego do CHF została wykona w całości w 2013r. Na kilka lat przed wytoczeniem powództwa przeciwko Raiffeisen Bankowi International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2024 r. o sygn. akt I C 1321/22 Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w

Wiedniu wykonującemu działalność w ramach Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 214 317,25 PLN oraz kwotę 528,30 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty, jako nienależnego świadczenia spełnionego na podstawie nieważnej umowy kredytu.

Sprawę prowadziła r. pr. Renata Górna.