Nasz wpływ na legislację

Radca prawny Lech Obara jest współautorem projektów zmian wielu aktów prawnych m. in.

Kodeksu Postępowania Cywilnego ( w zakresie postępowania egzekucyjnego, nagrywania czynności terenowych przez komorników, przepisów ograniczających sprzedaż mienia),

Kodeksu Postępowania Karnego, (udział radcy prawnego w karnym, poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zaskarżenia postanowienia o umorzeniu i odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego),

Kodeksu Pracy (zmiana wykładni przepisów o godzinach nadliczbowych),

Prawa Restrukturyzacyjnego (poprzez wprowadzenie tzw. Nowej Restrukturyzacji Covidowej)

Skargi Nadzwyczajnej (przedłużenie terminu na wnoszenie skarg).