Prawo cywilne

  • Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów, porozumień i listów intencyjnych, a także negocjujemy w imieniu klienta warunki umowy;
  • Doradzamy konsumentom, jakie przysługują im uprawnienia i jak mogą dochodzić swoich praw w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców lub zakupienia wadliwego towaru oraz reprezentujemy ich w sporach ze sprzedawcami;
  • Wpieramy klientów w transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami, w szczególności doradzamy na etapie negocjacji i zawarcia umowy zakupu/sprzedaży nieruchomości, a także reprezentujemy w sporach dotyczących zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności, eksmisji, ochrony własności i posiadania, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań spółdzielczych czy postępowania wieczystoksięgowego;
  • Prowadzimy sprawy o różnego rodzaju rekompensaty i odszkodowania, w tym za szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego, błędu lekarskiego, użytkowania niebezpiecznego towaru, nadużycia uprawnień przez urzędnika (funkcjonariusza publicznego), wydania przez władzę publiczną bezprawnego aktu prawnego, bezprawnego wywłaszczenia lub ograniczenia nieruchomości, naruszenia dóbr osobistych, itp.
  • Doradzamy i reprezentujemy w sprawach spadkowych, w szczególności dotyczących stwierdzenia nabycia spadków, działu spadku, testamentów, zachowków, wydziedziczenia, itp.

Napisz do nas, a niebawem odezwiemy się do Ciebie!