Kredyty frankowe znów “pod lupą” Sądu Najwyższego!

Kredyty frankowe znów "pod lupą" Sądu Najwyższego!

Na czwartek 25 kwietnia 2024r. zostało zaplanowane posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która po czterech latach od sformułowania przez Pierwszą Prezes SN sześciu pytań dotyczących sposobu rozstrzygania przez sądy sporów frankowych wraca do prac nad tzw. dużą uchwałą frankową.

W styczniu 2020 r. Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska zadała pełnemu składowi Izby Cywilnej pytania dotyczące wątpliwości prawnych na tle sporów frankowych. W ciągu czterech lat, które upłynęły od tego momentu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiał większość wątpliwości dotyczących rozstrzygania sporów na tle kredytów denominowanych i indeksowanych we franku szwajcarskim na korzyść polskich konsumentów.

Unijny Trybunał kilkakrotnie stwierdzał w swoich orzeczeniach, że sądy nie mogą uzupełniać lub modyfikować wadliwych umów kredytowych, ani utrzymywać ich na siłę w mocy wbrew woli konsumenta.

Jakkolwiek większość pytań zadanych przed laty przez Prezes SN uległa już dezaktualizacji, to nierozstrzygniętą pozostaje kwestia początku biegu terminu przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału kredytu, której uregulowanie leży przede wszystkim w interesie banków.

Ponadto frankowicze oczekują na odpowiedź Sądu Najwyższego na ostatnie pytanie zadane niegdyś przez Pierwszą Prezes SN o wynagrodzenie z tytułu korzystania przez banki ze środków pieniężnych płaconych przez konsumentów.

Po ubiegłorocznych wyrokach TSUE wiadomo, że banki nie mogą żądać od konsumentów wynagrodzenia, ale takie roszczenia konsumentów względem banków są na gruncie prawa unijnego dopuszczalne.

Zainteresowane tym tematem osoby zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią pod numerem telefonu: 89 5235947, 89 5274025, 509050514.

Można też kontaktować się bezpośrednio z r. pr. Renatą Górną – specjalistką w dziedzinie kredytów frankowych: 723 300 370.

Kredyty frankowe znów "pod lupą" Sądu Najwyższego!