Nie daj się ograbić. Prawa dłużnika!

Nie daj się ograbić. Prawa dłużnika!

Nie daj się ograbić. Prawa dłużnika!

Centrum Praw Wykluczonych Stowarzyszenia Patria Nostra, przy współpracy prawników wspierających Stowarzyszenie ze znanej kancelarii mec. Lecha Obary, od kilku lat z sukcesem przeciwdziała nieprawidłowościom w konkretnych postępowaniach egzekucyjnych.

Przykłady to sprawa słynnego „ciągnika z Mławy” zabranego przez komornika za długi sąsiada, wycena  gospodarstwa rolnika „zza płotu”, za co skazany został na karę więzienia zarówno rzeczoznawca jak i komornik. I wiele, wiele innych…

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych praw dłużnika:

Informujemy, że przy egzekucji z nieruchomości:

Masz prawo zgodnie z art. 950 k.p.c. złożyć skargę na opis i oszacowanie nieruchomości, jeżeli nie zgadzasz się z jej wyceną przez Komornika Sądowego w terminie 14 dni od ukończenia opisu i oszacowania.

Pamiętaj!!! Termin do złożenia skargi na opis i oszacowanie Twojej nieruchomości wynosi dwa tygodnie i zaczyna biec od dnia ukończenia protokołu przez Komornika, a nie od dnia jego doręczenia. Komornik nie doręcza tego protokołu z urzędu, ale jedynie na Twój wniosek.

Masz prawo zapoznać się z protokołem opisu i szacowania oraz z operatem szacunkowym nieruchomości sporządzonym przez biegłego. Masz prawo wziąć udział w czynności w terminie podanym przez Komornika i zrobić dokładne fotokopie tych dokumentów już w dniu czynności opisu i oszacowania, aby prawidłowo sporządzić skargę na opis i oszacowanie nieruchomości przez Komornika.

Masz prawo na podstawie art. 951 k.p.c. złożyć do Komornika Sądowego wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania, który musisz właściwie uzasadnić, jeżeli do dnia sporządzenia protokołu opisu i oszacowania nieruchomości przez Komornika Sądowego zaszły istotne zmiany w nieruchomości (na przykład uległa uszkodzeniu, przebudowie czy też wykonano jej remont).

Masz prawo – jeżeli nie złożyłeś skargi na czynność opisu i oszacowania, a termin licytacji nieruchomości  został już wyznaczony – złożyć przed licytacją na podstawie art. 759 § 2 k.p.c . skargę do Sądu w trybie nadzoru. Jednakże musisz wskazać w nim wszystkie  zarzucane nieprawidłowości. Możesz też wskazać zarzuty dotyczące prawidłowości całego prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

• Masz prawo – jeżeli jest prowadzona uproszczona egzekucja z nieruchomości –możesz wyrazić zgodę na jej sprzedaż z wolnej ręki za określoną cenę minimalną (przyjmuje się , że jest to  suma oszacowania nieruchomości) i wskazać nabywcę w terminie dwóch tygodni od dnia opisu i oszacowania, a przed upływem miesiąca od zakończenia opisu i oszacowania. 

• Masz prawo – także przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne, które pozwoli zawiesić wszelkie postępowania egzekucyjne ,zrestrukturyzować zadłużenie i uratować Twoje gospodarstwo przed  licytacją.

Bezpłatne wstępne wyjaśnienie dotyczące problemu związanego z konkretną egzekucją z nieruchomości można uzyskać  pod numerem telefonu: adwokat Robert Klocek nr tel.  600 210 396 , 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11/308-309 – doświadczony prawnik, specjalizujący się w sprawach egzekucyjnych oraz w Stowarzyszeniu, nr tel. 89 523 59 47, 10-523 Olsztyn, ul. Partyzantów 68/5