Wywiad z prof. Stephan Lehnstaedtem

Wywiad z prof. Stephan Lehnstaedtem

Olsztyn, 7 grudnia 2021r.

Prof. Stephan Lehnstaedt – redaktor monografii pokonferencyjnej: Niemcy i Polacy pracują razem nad wspólnymi projektami, dla przyszłości.

Nasz projekt współfinansowany ze środków MSZ w ramach programu Dyplomacja Publiczna 2021 komponent III „Dialog polsko-żydowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość” zatytułowany „Wydanie monografii pokonferencyjnej o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” jest już zakończony. Została wydana książka pod tytułem „Schuld ohne Sühne? Deutschland und die Verbrechen in Polen im Zweiten Weltkrieg” („Wina bez pokuty? Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej”). W Berlinie, w siedzibie Touro College, odbyła się promocja publikacji w formie debaty znanych niemieckich naukowców co pozwoliło też wymianę poglądów oraz ciekawą dyskusję.

Debatę moderował prof. Stephan Lehnstaedt – redaktor publikacji, autor słowa wstępnego.

Jak mówi – było to dla niego niezwykle cenne doświadczenie. Tym bardziej, że jest to już trzeci projekt realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Patria Nostra i Touro College Berlin przy wsparciu MSZ. Trzeci i mamy nadzieję, że nie ostatni…

I tak w roku 2018 w siedzibie Touro College Berlin odbyło się spotkanie młodzieży ze Stanisławem Zalewskim – byłym więźniem Auschwitz i Mauthausen, prezezesm Związku byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych. Z kolei w roku 2020 owocem współpracy Stowarzyszenia Patria Nostra i jednostki macierzystej Profesora Lehnstaedta Touro College Berlin była międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w Berlinie podejmująca temat niemieckich zbrodni na terenie okupowanej Polski. Publikacja „Wina bez pokuty…” jest właśnie pokłosiem tej publikacji.

Nas, Polaków na pewno interesuje kwestia, jak Stephan Lehnstaedt – Niemiec –  ocenia książkę jako jej redaktor? Jakie są jej mocne strony i przewaga nad innymi tego typu publikacjami?

– Jako redaktor książki nie jest się oczywiście obiektywnym. Uważam jednak, że wypełnia ona pewną lukę i nazywa braki w niemieckiej wiedzy o zbrodniach w Polsce. A jednocześnie pokazuje, że istnieje pewna podstawa, na której można budować i którą można promować – wyjaśnia prof. Lehnstaedt.

W jego założeniu nasza wspólna publikacja zachęci ludzi w Niemczech do zainteresowania się Polską.

– Polska jest naszym najważniejszym sąsiadem – obok Francji. I chciałbym, aby tak było nie tylko w sensie geograficznym, ale także w naszych sercach. Ale to wymaga gotowości do wzajemnego zaangażowania – dodaje prof. Lehnstaedt.

Stephan Lehnstaedt doskonale ocenia też współpracę ze stowarzyszeniem Patria Nostra. Jego zdaniem stowarzyszenie Patria Nostra wykonuje ważną pracę.

– Nasza współpraca jest nieskomplikowana i sprawia wiele radości. I tak właśnie powinno być: Niemcy i Polacy pracują razem nad wspólnymi projektami, dla przyszłości – podsumowuje.