Zaduszki…

Dziś Zaduszki – dzień, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. Towarzyszy nam cisza, skupienie i zaduma. Pamięć o bliskich musi trwać, bo jest to nasza historia i tradycja.

Dlatego przygotowaliśmy wspomnienie tych, których już z nami nie ma, a którzy są nierozerwalnie związani ze Stowarzyszeniem Patria Nostra oraz naszą kancelarią. Mieli wpływ nie tylko na naszą działalność, ale także na nasze postrzeganie świata.

Karol Tendera – były więzień Auschwitz – odszedł 1 października 2019r. Pozostawił po sobie swoisty testament, który nie pozwoli nikomu na bezkarne używanie określeń typu „polskie obozy śmierci”.

– Wszyscy mamy wobec niego ogromny dług wdzięczności. To dzięki jego determinacji, w przestrzeni publicznej nie można już bezkarnie używać kłamliwych określeń jak „polskie obozy zagłady”. W efekcie wieloletniej walki Karola Tendery stworzone zostały skuteczne narzędzia prawne do walki z antypolonizmem. Krok po kroku pokonywaliśmy razem z nim przeszkody na drodze do uznania, że godność narodowa jest dobrem osobistym, które podlega ochronie sądowej – wspomina mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

Kolejną osobą, której nie ma już wśród nas, a którą losy związały z naszym Stowarzyszeniem jest prof. Aurelia Nowicka, zmarła 23 stycznia 2021r. Jest autorką cennego dla nas opracowania „Klauzula porządku publicznego jako podstawa stwierdzenia odmowy wykonalności orzeczenia sądowego – uwagi krytyczne na temat postanowienia niemieckiego Trybunału Federalnego z 19.07.2018r.”

– Rozmowa z Panią Profesor była zawsze znaczącym wydarzeniem. Gdy mówiła o prawie, przejawiała dużą mądrość, inteligencję i dbałość o szczegóły. Ale również była wrażliwa na zwykłe ludzkie sprawy. Była też oddana sprawom Stowarzyszenia Patria Nostra. Bez niej nie osiągnęlibyśmy tego, co udało nam się wywalczyć – wspomina mec. Szymon Topa.

W walkę Stowarzyszenia Patria Nostra o dobre imię Polski włączył się też zmarły 2 maja 2020r. mec. Stefan Hambura, który wybrał, walczył i zwyciężał dla Polski. Bojownik o naprawienie wielkich krzywd, wyrządzonych w czasie wojny przez niemieckiego okupanta.

Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.