• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Ciekawie o prawie - Praktyki lichwiarskie - kiedy należy zachować szczególną ostrożność i jak walczyć ze skutkami nierozważnych decyzji?

O ciężkich konsekwencjach praktyk lichwiarskich słyszymy praktycznie codziennie. Co chwilę ktoś staje się ofiarą firm pożyczkowych, które podstępnie nakłaniają nas do przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za udzielenie pożyczki. Scenariusz jest zazwyczaj podobny. Osoba posiadająca kilka długów poszukuje gotówki. Pojawia się firma, która obiecuje pomoc w otrzymaniu atrakcyjnej pożyczki, a część tej kwoty oddajemy naszym pośrednikom jako ich prowizję. Na zabezpieczenie zazwyczaj firma pożyczkowa zawiera dodatkowe umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości z roszczeniem zwrotnym po całkowitej spłacie lub też umowy przewłaszczenia nieruchomości. Sytuacja, w której pożyczka nie jest spłacana według terminów wskazanych w umowie, może przerodzić się w bardzo duży problem. Wskutek postanowień zawartej umowy, firma pożyczkowa staje się właścicielem naszej nieruchomości. Nie musimy już nic oddawać, ale przestajemy być dysponować prawem do gruntów i budynków. Firma w dość szybkim tempie sprzedaje nieruchomość osobom trzecim, które po jakimś czasie zaczynają upominać się o zawarcie umowy najmu lub też domagają się wynagrodzenia za pewien okres wstecz z tytułu bezumownego korzystania. Historia jak z horroru?

 

Niestety, wielu Polaków doświadczyło już tego procederu. Jak uchronić się przed konsekwencjami opisanymi powyżej? Kiedy należy zachować szczególną ostrożność? Na co zwracać większą uwagę? Jak walczyć ze skutkami nierozważnych decyzji?

 

Okresy, w których najzwyczajniej brakuje nam pieniędzy, powinny za każdym razem wzmagać czujność przy zaciąganiu nowych zobowiązań. Pożyczki zawsze bierze się dość łatwo. Trudniej jest przy późniejszej spłacie, gdy okazuje się, że oprócz otrzymanej kwoty spłacić musimy również niemałe odsetki i prowizje. Zachowanie szczególnej ostrożności jest zalecane w momencie zawierania umowy przed notariuszem. Zawsze należy szczegółowo zapoznać się z jej treścią, zwracając przy tym szczególną uwagę na zapisy dotyczące zabezpieczenia. Firmy znane z praktyk lichwiarskich stosują bardzo różne metody, których celem jest wprowadzenie nas w fałszywe przeświadczenie, że zawarta umowa jest korzystna i bezpieczna. Problemy zaczynają się później…

 

Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia przez firmy pożyczkowe jest zabezpieczenie na nieruchomości. Polega ono w tym przypadku na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na czas spłaty – przy czym po upływie umówionego terminu i braku uregulowania wszystkich należności – przedmiot zabezpieczenia samoczynnie staje się własnością pożyczkodawcy. Jest to swoista furtka do uruchomienia spirali różnych wydarzeń, które w konsekwencji mogą pozbawić nas domu.

 

Jak radzić sobie w sytuacji, gdy już padniemy ofiarą tego procederu? Oszustwa o charakterze lichwiarskim stanowią zawsze bardzo trudną materią. Z tego względu, zalecanym jest przy tym skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Koniecznym będzie w tej sytuacji wniesienie powództwa pozwalającego uchylić się od złożonego pod wpływem błędu lub groźby (innych określonych przyczyn również) oświadczenia woli. Dodatkowo, można w prokuraturze lub na posterunku policji złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W tej sytuacji zawsze można skorzystać z punktów darmowej pomocy prawnej, jak chociażby z tych prowadzonych przez Stowarzyszenie ESAS (nasi prawnicy dostępni są w następujących punktach: Olsztyn, ul. Partyzantów 23, Komenda Miejska Policji w Olsztynie w soboty od godz. 10 do 12; Nidzica, ul. Kościuszki 30, Bergo sp. z o.o. w środy od godz. 16 do 19.), gdzie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłosić się po pomoc bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat. Osoby dyżurujące to radcowie prawni i adwokaci, którzy wyjaśnią Państwu w sposób szczegółowy problematykę tego typu spraw i opowiedzą o związanych z nimi zagrożeniach. Zostaną Państwo również w razie potrzeby pouczeni, jak należy sporządzić pismo procesowe, bądź inny wniosek.

 

Reasumując powyższe wskazać należy, że w opisanej materii najlepszą metodą przeciwdziałania tego typu naruszeniom jest niewątpliwie zapobieganie. Gdy wpadniemy już w spiralę skrzętnie opracowaną przez doświadczone firmy, ich działania na granicy prawa mogą sprawić, że w krótkim czasie utracimy dorobek całego życia.